Chứng chỉ SAN  EV  là giải pháp tiết kiệm cho các nhu cầu sử dụng một chứng chỉ EV cho nhiều tên miền khác nhau.SAN(Subject Alternative Name) EV cũng được dùng cho các dịch vụ của Microsoft như: Microsoft Exchange Server,Microsoft Office Communications và Lync.Vì vậy chứng chỉ SAN EV còn được gọi là  “chứng chỉ UC(Unified Communication) EV” hoặc “chứng chỉ UC/SAN EV”.

Tên sản phẩm Giá thấp nhất/năm Tên Miền Xác minh Cấp trong
True BusinessID EV SAN 7,300,000₫ 5 tên miền chính hoặc con Nâng cao 1-10 ngày Đăng Ký Ngay
Symantec Secure Site EV SAN 14,790,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 5-7 ngày Đăng Ký Ngay
Symantec Secure Site Pro EV SAN 22,390,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 5-7 ngày Đăng Ký Ngay
Thawte Web Server EV SAN 4,890,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 2-7 ngày Đăng Ký Ngay