THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN HOẶC NỘP TIỀN MẶT QUA NGÂN HÀNG (Kích hoạt trong 10 phút)

Bước 1: Đăng ký dịch vụ trực tuyến trên website để tạo đơn hàng và lấy số hóa đơn.
Bước 2: Ghi chính xác và duy nhất số hóa đơn ở phần nội dung chuyển tiền để được tự động kích hoạt ngay.
Ví dụ số hóa đơn của bạn là: 12270 thì bạn ghi chính xác nội dung chuyển tiền là: 12270

Sau khi nhận được thanh toán. Trong vòng 10 phút, bộ phận kinh doanh sẽ tiến hành kích hoạt hóa đơn và khởi tạo dịch vụ giúp bạn.

Bộ Phận Kinh Doanh 24/24
Email: [email protected]
Phone: 0919325777

Techcombank (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam)
Tên tài khoản: Lê Thị Thu Thơm
Số tài khoản: 19036777310025