Chứng chỉ UC(Unified Communication) có thể được gọi là UCC(Unified Communication Certificate).UCC bao gồm luôn chức năng SAN(Subject Alternative Name) để sử dụng cho nhiều tên miền khác nhau nên nó còn được gọi là UC/SAN.UCC được thiết kế cho các dịch vụ của Microsoft như Microsoft Exchange Server,Microsoft Office Communications,Lync hoặc các môi trường khác như Share Hosting & QA Testing.UCC là giải pháp tiết kiệm tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ.Phục vụ nhu cầu sử dụng một chứng chỉ SSL cho nhiều ứng dụng khác nhau điều mà chứng chỉ Wildcard không làm được.

Tên sản phẩm Giá thấp nhất/năm Tên Miền Xác minh Cấp trong
Comodo PositiveSSL UCC/SAN 1,990,000₫ 3 tên miền chính hoặc con Tên miền 3-5 phút Đăng Ký Ngay
Comodo UCC/SAN (OV) 2,489,000₫ 3 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 1-3 ngày Đăng Ký Ngay
True BusinessID SAN 4,690,000₫ 5 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 1-2 ngày Đăng Ký Ngay
True BusinessID EV SAN 7,300,000₫ 5 tên miền chính hoặc con Nâng cao 1-10 ngày Đăng Ký Ngay
QuickSSL Premium SAN 2,359,000₫ 4 tên miền chính hoặc con Tên miền 5-10 phút Đăng Ký Ngay
Symantec Secure Site SAN 6,290,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 2-3 ngày Đăng Ký Ngay
Symantec Secure Site EV SAN 14,790,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 5-7 ngày Đăng Ký Ngay
Symantec Secure Site Pro SAN 13,190,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 2-3 ngày Đăng Ký Ngay
Symantec Secure Site Pro EV SAN 22,390,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 5-7 ngày Đăng Ký Ngay
Thawte Web Server SAN 1,900,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 5-10 ngày Đăng Ký Ngay
Thawte Web Server EV SAN 4,890,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 2-7 ngày Đăng Ký Ngay