Hướng dẫn cài đặt LScache (Litespeed cache) cho WordPress trên Hosting tnd.vn

Hướng dẫn về Litespeed cache là một plugin đành cho WordPress Hosting, Plugin này chỉ hoạt động với Litespeed webserver. Hiện tại hosting tại TND.VN đang dùng Litespeed làm webserver do hiệu năng tuyệt vời của nó.

Để cài đặt Litespeed cache, quý khách truy cập wp-admin và thực hiện bằng cách download về tại đây hoặc cài đặt tự động trên WordPress như sau:

Bước 1:Truy cập wp-admin  >> Plugin >> Addnew >> Tìm plugin với keyword: “LiteSpeed Cache” sau đó cài đặt:

Bước 2: Sau đó quý khách có thể Tham khảo để bật các tính năng như sau. Lưu ý thử từng tính năng 1 để kiểm tra lỗi html/css của website xem có thương thích với giao diện web của mình không và sửa đổi dần cho phù hợp.