Thông báo Nâng cấp Dịch vụ Cloud tại US của TND lên NVME SSD

Thông báo Nâng cấp Dịch vụ Cloud tại US của TND Chúng tôi xin thông báo rằng toàn bộ dịch vụ Cloud tại US của TND sẽ được nâng cấp miễn phí từ ổ cứng…