blog posts

Thông báo Nâng cấp Dịch vụ Cloud tại US của TND lên NVME SSD

Thông báo Nâng cấp Dịch vụ Cloud tại US của TND

Chúng tôi xin thông báo rằng toàn bộ dịch vụ Cloud tại US của TND sẽ được nâng cấp miễn phí từ ổ cứng SSD lên SSD U.2 NVMe cho tất cả các dịch vụ đã được kích hoạt.

Một số dịch vụ sẽ yêu cầu chuyển máy chủ (dẫn đến thời gian gián đoạn – downtime), trong khi một số dịch vụ khác sẽ được chúng tôi tự động nâng cấp trên hệ thống Cloud mà không gây gián đoạn. Thông báo chi tiết sẽ được gửi qua email.

Ổ cứng U.2 NVMe Enterprise có tốc độ đọc nhanh hơn gấp 12 lần so với ổ cứng SSD thường.

Các dịch vụ được nâng cấp bao gồm: Proxy US, VPN US, Cloud VPS Linux và Windows.

Xin cảm ơn Quý Khách.

Leave a Reply