blog posts

Hướng dẫn tắt IPv6 trên CloudFlare bằng API v4 mới nhất 2024

Để tắt IPv6 trên CloudFlare bằng API bạn có thể truy cập ở đây. Lưu ý chỉ có gói Trả Phí Enterprise mới có nút Switch Off tắt bằng tay, còn lại tài khoản miễn phí hoặc Pro sẽ phải sử dụng API để tắt IPv6

Hướng dẫn ở đây https://developers.cloudflare.com/api/operations/zone-settings-change-i-pv6-setting

Bạn sử dụng VPS Linux và thực hiện câu lệnh Curl sau, nếu chưa có Curl thì việc đầu tiên bạn cần làm là cài Curl vào VPS của mình.

curl –request PATCH \
–url https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/thay_zone_id_vao_day/settings/ipv6 \
–header ‘Content-Type: application/json’ \
–header ‘X-Auth-Email: thay_dia_chi_email_vao_day’ \
–header ‘X-Auth-Key: thay_global_api_o_day’ \
–data ‘{
“value”: “off”
}’

Lấy Global API ở trang này. https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens

Lấy Zone ID bằng cách truy cập vào CloudFlare, chọn tên miền của bạn. Ở Phần Overview sẽ có mục API Zone ID. Copy Zone ID đó vào thay thế là xong,

Leave a Reply