Raid 6 là gì?

Tiếp theo bài Raid 10 là gì? hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về Raid 6 là gì?. Raid 6 là một dạng cải tiến từ Raid 5,còn Raid 5 thì được cải tiến…

RAID 10 LÀ GÌ?

Trong vài năm trở lại đây, từ chỗ là một thành phần “xa xỉ” chỉ có trên các hệ thống máy tính lớn, máy trạm, máy chủ, RAID đã được đưa vào các máy tính…