Raid 6 là gì?

Tiếp theo bài Raid 10 là gì? hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về Raid 6 là gì?. Raid 6 là một dạng cải tiến từ Raid 5,còn Raid 5 thì được cải tiến từ Raid 0 lên. Raid 6 được sử dụng lặp lại nhiều hơn số lần sự phân tách dữ liệu để ghi vào các đĩa cứng khác nhau.Ở RAID 5 thì mỗi một dữ liệu được tách thành hai vị trí lưu trữ trên hai đĩa cứng khác nhau, nhưng ở RAID 6 thì mỗi dữ liệu lại được lưu trữ ở ít nhất ba vị trí (trở lên), điều này giúp cho sự an toàn của dữ liệu tăng lên so với RAID 5. RAID  6  yêu cầu tối thiểu 4 ổ cứng, với 4 ổ cứng thì chúng cho phép hư hỏng đồng thời đến 2 ổ cứng mà hệ thống vẫn làm việc bình thường, điều này tạo ra một xác xuất an toàn rất lớn. Chính do đó mà RAID 6 thường chỉ được sử dụng trong các máy chủ chứa dữ liệu cực kỳ quan trọng.

Raid 6 và Raid 10 cùng yêu cầu tối thiểu 4 ổ cứng, Raid 6 cho phép chết tối đa 2 ổ cứng, Raid 10 thì là 1 ổ cứng. Nhưng bù lại Raid 10 thì tốc độ đọc ghi lại nhanh hơn nhiều so với Raid 6.

TND.VN

1 Comments

Để lại bình luận