blog posts

Hướng dẫn trỏ tên miền về địa chỉ IPv6

Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet.

Một số các lợi ích của IPv6 như cấu trúc định tuyến tốt hơn, bảo mật hơn, multicast nhanh hơn. Các Trình duyệt web luôn ưu tiên kết nối tới IPv6 trước rồi mới tới IPv4. Nếu Web của bạn chưa có IPv6 thì hãy cài ngay IPv6 để đón đầu công nghệ và tăng tốc độ tải trang hơn nhé.

Như chúng ta đã biết để trỏ 1 tên miền ví dụ chungchissl.vn về 1 địa chỉ IPv4 ta dùng A Records. Vậy còn IPv6 công nghệ mới nhất hiện nay thì sao?

Hướng dẫn như bên dưới sẽ sử dụng giao diện CloudFlare để làm mẫu nhé. Toàn bộ dịch vụ Hosting, Cloud VPS tại tnd.vn đều đã hỗ trợ IPv6

Đầu tiên chúng ta có địa chỉ IPv6 của TND Hosting dạng nén là

2404:dac0::9999:9999

Bạn có thể sử dụng địa chỉ IPv6 dạng nén hoặc dạng nguyên bản như bên dưới đều được vì bản chất của nó là như nhau.

2404:dac0:0:0:0:0:9999:9999

  • Truy cập Cloudflare Chọn Type là AAAA
  • Phần Name điền là @ (nếu bạn muốn trỏ tên miền gốc là chungchissl.vn)
  • Phần IPv6 address* điền 2404:dac0::9999:9999 rồi nhấn SAVE
  • Thêm bản ghi www nếu muốn trỏ bản ghi cho tên miền www.chungchissl.vn

Một vài đặc điểm quý khách sẽ cần lưu ý và thắc mắc thường gặp IPv6

  • Bạn ping thử website của bạn thấy hiện IPv6 là đã thành công.
  • Bạn có thể sử dụng song song cả IPv4 và IPv6 của Hosting. Khi mạng của bạn hỗ trợ IPv6 nó sẽ ưu tiên kết nối tới máy chủ bằng IPv6 nhanh hơn nhiều lần so với sử dụng IPv4
  • Bạn nên sử dụng song song cả IPv4 và IPv6 và không nên chỉ sử dụng IPv6 mà lại bỏ đi IPv4. Vì nếu mạng internet của ai đó chưa hỗ trợ IPv6 thì họ không thể truy cập Website của bạn.
  • Để biết địa chỉ IP của mình vui lòng truy cập www.tnd.vn/ip