Raid 6 là gì?

Raid 6 là gì?

Tiếp theo bài Raid 10 là gì? hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về Raid 6 là gì?. Raid 6 là một dạng cải tiến từ Raid 5,còn Raid 5 thì được cải tiến từ Raid 0 lên. Raid 6 được sử dụng lặp lại nhiều hơn số lần sự phân tách dữ liệu để […]

Xem Tiếp »
Hỗ trợ 24/7 1900 2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799