Hướng dẫn đổi mật khẩu Windows Server 2012r2/2016 và 2019

Dưới đây là hướng dẫn quý khách thay đổi mật khẩu Administrator trên Windows Server. Bước 1:  Remote Desktop vào máy chủ. Bước 2: Gõ tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ…

Hướng dẫn bảo mật Windows Server 2012r2/2016/2019 cơ bản

99.99% Uptime Guarantee hay cam kết uptime 99.99% là gì?

Khi tham khảo các dịch vụ như Cloud VPS hay Hosting, bạn thường thấy các tính năng được ghi là cam kết 99.99 Uptime nhưng chưa hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Bài…

Attentive was born in 2015 help sales teams

There’s such a thing as “too much information”, especially for the companies scaling out their sales operations. That’s why Attentive was born in 2015 help sales teams make their increasing pipelines simpler to manage. Indeed,…

Life won’t one beast air over above all

There’s such a thing as “too much information”, especially for the companies scaling out their sales operations. That’s why Attentive was born in 2015 help sales teams make their increasing pipelines simpler to manage. Indeed,…