Hướng dẫn cài đặt vBulletin 5 Connect

Hướng dẫn cài đặt vBulletin 5 Connect

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt  vBulletin 5 Connect trên Hosting Việt Nam TND.VN. Mã nguồn vBulletin 5 chỉ chạy trên PHP 5.3 hoặc cao hơn nên bạn phải làm theo các bước sau:
Khuyến khích chỉnh sửa code với notepad ++

1. Thay đổi PHP Version thư mục cài đặt vBulletin 5 thành PHP 5.3 .Xem Hướng dẫn thay đổi PHP version tại đây.
2. Upload toàn bộ code vbb5 trong thư mục upload lên host sau đó tạo Database & User Database.
3. Vào /core/include/config.php.new sửa lại thông tin và đổi tên thành config.php.
4. Vào /config.php.bkp ngang hàng với index tìm và sửa lại thông tin như bên dưới rồi sau đó đổi tên thành config.php.

$config[‘baseurl’] = ‘http://www.yourdomain.com/folder’; đổi thành đường dẫn đến diễn đàn của bạn.
$config[‘baseurl_core’] = ‘http://www.yourdomain.com/folder/core’;  đổi thành đường dẫn đến thư mục core.
$config[‘core_path’] = ‘/path/to/vbulletin/core/folder’; ví dụ mẫu như diễn đàn của mình: ‘D:\Inetpub\vhosts\tnd.com\httpdocs\core’; bạn cũng có thể xem đường dẫn này ở thuộc tính open_basedir trong file ini.php

5. Đến Files : core/includes/facebook/base_facebook.php
Tìm:

* Default options for curl.
*/
public static $CURL_OPTS = array(
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 10,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 60,
CURLOPT_USERAGENT => ‘facebook-php-3.1’,
);

thay bằng:

/**
* Default options for curl.
*/
public static $CURL_OPTS = array(
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 10,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 60,
CURLOPT_USERAGENT => ‘facebook-php-3.1’,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
);

6.Chạy cài đặt và điền thông tin như bình thường:  /core/install/install.php
7.Xóa folder install trong thư mục core và hoàn thành cài đặt.

Nguyễn Thanh (TND.VN)

Bình Luận

bình luận

2 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt vBulletin 5 Connect

  1. Vu Tran - 03/11/2012 at 2:26 am

    minh cai thu trean localhost nhung chi vao dc phan admin thui phan dien dan no ko chay . h lam sao day ban?

  2. Là Sao Ta - 03/11/2012 at 2:31 am

    cài lại đi bạn

Leave a Reply

Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799