Thay đổi Hosting PHP 5.3 , PHP 5.4 , PHP 5.5

Các loại mã nguồn PHP mới hiện nay như Joomla 3,có xu hướng yêu cầu PHP phiên bản thấp nhất là  PHP 5.3 trở lên. Bài viết này sẽ hướng dẫn chuyển đổi PHP Version lên PHP 5.3 trên cPanel Hosting Việt Nam của chúng tôi.

Bước 1: đăng nhập vào cPanel

Bước 2: Ở khung Software/Services chọn nút Select PHP version như hình 1:

Hướng dẫn đổi PHP version 5.3

Bước 3: Ở trang lựa chọn phiên bản PHP . Chọn PHP version 5.3 rồi click vào nút Set as current

lựa chọn phiên bản PHP 5.3

Chú ý: ở cPanel Hosting Việt Nam của chúng tôi còn hỗ trợ thêm các version PHP như PHP 5.4PHP 5.5 để bạn lựa chọn. Ngoài ra chức năng này còn hỗ trợ bạn tùy chọn sử dụng các extensions đặc biệt.

Nguyễn Thanh(TND Việt Nam)

3 Comments

Để lại bình luận