CloudLinux

Hệ điều hành nền Unix thương mại hóa đầu tiên là CloudLinux,được thiết kế dành cho các nhà cung cấp Share Web Hosting (HP).Cloud Linux Thấu hiểu được các nguy cơ trên môi trường Share Hosting khi một trong các Hosting cùng Server sử dụng nhiều tài nguyên gây quá tải Máy Chủ và làm ảnh hưởng chung đến các Hosting khác.CloudLinux đã đưa ra một giải pháp công nghệ mới là LVE (Lightweight Virtual Environments) đã tạo ra một bước đột phá mới trong vấn đề quản lý tài nguyên máy chủ cũng như tài nguyên đối với từng tài khoản Hosting trên máy chủ đó.

CloudLinux giúp ngăn chặn hay hạn chế các Hosting sử dụng quá nhiều tài nguyên trên cùng một máy chủ.Ví dụ  như các Website có mật độ khách hàng online tăng đột biến hay các Hosting bị tấn công từ chối dịch vụ mạng gây ảnh hưởng chung đến hệ thống.

CloudLinux có thể chạy với Litespeed và cPanel. Đây được coi là bộ ba công nghệ tiên tiến.Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc lựa chọn Hosting để đặt website cho các webmaster.

[divider type=”nomargintop”]

[one_third_first][iconbox icon=”https://www.tnd.vn/u/2012/11/cloudlinux1.png” heading=”h4″ title=”Tenant Isolation”]All tenants on the server are isolated from each other so if one goes down everyone else is still safe and stable.[/iconbox][/one_third_first][one_third][iconbox icon=”https://www.tnd.vn/u/2012/11/cloudlinux2.png” heading=”h4″ title=”Resource Limits”]

CloudLinux utilizes a kernel level technology to set resource limits per tenant. This ensures a tenant can never use more than the resources given to them.[/iconbox][/one_third] [one_third][iconbox icon=”https://www.tnd.vn/u/2012/11/cloudlinux3.png” heading=”h4″ title=”Easily Convert From CentOS and RHEL”]Converting from CentOS or RHEL takes 5-10 minutes utilizing yum. Immediately puts your customers into isolation for better stability.[/iconbox][/one_third]

[one_third_first][iconbox icon=”https://www.tnd.vn/u/2012/11/cloudlinux4.png” heading=”h4″ title=”Expert Support”]Our support team is available 24/7 to answer any of your questions. It’s free of charge and so is our helpful forums.[/iconbox][/one_third_first][one_third][iconbox icon=”https://www.tnd.vn/u/2012/11/cloudlinux5.png” heading=”h4″ title=”Fast Security Patch Releases”]Security patches are released fast to keep you and your customers safe.[/iconbox][/one_third] [one_third][iconbox icon=”https://www.tnd.vn/u/2012/11/cloudlinux6.png” heading=”h4″ title=”Application Resource Limits”]Set individual limits for your blog, applications, and your website so that asudden spike to one will not take down the rest of your properties.[/iconbox][/one_third]

[divider]

Để lại bình luận