blog posts

99.99% Uptime Guarantee hay cam kết uptime 99.99% là gì?

Khi tham khảo các dịch vụ như Cloud VPS hay Hosting, bạn thường thấy các tính năng được ghi là cam kết 99.99 Uptime nhưng chưa hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Bài viết này mình sẽ giải thích một chút về nó.

99.99% Uptime Guarantee là cam kết mà nhà cung cấp dịch vụ đưa ra là dịch vụ của bạn sẽ Availability (sẵn sàng hoạt động) tới 99.9% hay 99.99% thời gian trong vòng 1 năm. Vậy thực tế các con số này có ước lượng cụ thể thời gian downtime cho từng loại % như bảng bên dưới có thể ước tính được.

Availability %Downtime per year
993.65 ngày
99.98.76 giờ
99.9952.56 phút
99.9995.26 phút
99.999931.5 giây
99.999993.15 giây