Bổ sung 27 tên miền quốc tế mới

Bổ sung 27 tên miền quốc tế mới

Update: Chương trình khuyến mại tên miền mới nhất tại đây

Tổ chức Quản lý tên miền quốc tế ICANN tiếp tục đưa ra các tên miền quốc tế cấp cao mở rộng mới.Xem thêm thông báo trước đó tại đây.Kể từ ngày 25/04/2014 TND Hosting chính thức bổ sung thêm 27 loại tên miền dưới đây.

[button url=”https://www.tnd.vn/khachhang/domainchecker.php” style=”primary” size=”medium” type=”” target=”_blank”]Đăng Ký Ngay[/button]

Danh sách 27 tên miền quốc tế cấp cao mới

Tên Miền Quốc Tế

Giá (VND)
.builders 730,000
.training 730,000
.email 480,000
.solutions 480,000
.support 480,000
.berlin 1,150,000
.camp 730,000
.glass 730,000
.repair 730,000
.education 480,000
.institute 480,000
.coffee 730,000
.florist 730,000
.house 730,000
.solar 730,000
.international 480,000
.buzz 755,000
.marketing 480,000
.holiday 1,150,000
.blue 299,000
.kim 299,000
.pink 299,000
.red 299,000
.shiksha 299,000
.farm 480,000
.codes 1,150,000
.viajes 1,150,000

Bình Luận

bình luận

Leave a Reply