Bổ sung 27 tên miền quốc tế mới

Update: Chương trình khuyến mại tên miền mới nhất tại đây

Tổ chức Quản lý tên miền quốc tế ICANN tiếp tục đưa ra các tên miền quốc tế cấp cao mở rộng mới.Xem thêm thông báo trước đó tại đây.Kể từ ngày 25/04/2014 TND Hosting chính thức bổ sung thêm 27 loại tên miền dưới đây.

[button url=”https://cloud.tnd.vn/domainchecker.php” style=”primary” size=”medium” type=”” target=”_blank”]Đăng Ký Ngay[/button]
[divider]

Danh sách 27 tên miền quốc tế cấp cao mới

[table]
[tbody]
[tr]
[th scope=”col”]
Tên Miền Quốc Tế
[/th]
[th scope=”col”]
Giá (VND)
[/th]
[/tr]
[tr]
[td].builders[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].training[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].email[/td]
[td]480,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].solutions[/td]
[td]480,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].support[/td]
[td]480,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].berlin[/td]
[td]1,150,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].camp[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].glass[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].repair[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].education[/td]
[td]480,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].institute[/td]
[td]480,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].coffee[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].florist[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].house[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].solar[/td]
[td]730,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].international[/td]
[td]480,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].buzz[/td]
[td]755,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].marketing[/td]
[td]480,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].holiday[/td]
[td]1,150,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].blue[/td]
[td]299,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].kim[/td]
[td]299,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].pink[/td]
[td]299,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].red[/td]
[td]299,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].shiksha[/td]
[td]299,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].farm[/td]
[td]480,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].codes[/td]
[td]1,150,000[/td]
[/tr]
[tr]
[td].viajes[/td]
[td]1,150,000[/td]
[/tr]
[/tbody]
[/table]

Để lại bình luận