Tên miền quốc tế cao cấp mở rộng mới

Tên miền quốc tế cao cấp mở rộng mới

Update: Chương trình khuyến mại tên miền mới nhất tại đây

Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN đã cung cấp các tên miền cấp cao nhất dùng chung mới (New generic Top Level Domain – New gTLD) mở rộng từ các đuôi tên miền đã quá quen thuộc như .com, .net,…..sang các dạng mới như .photography, .bike, .camera, .clothing, .ventures, .estate,…Các tên miền mới này sẽ giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn cho mình một tên miền đẹp và phù hợp hơn.

Hãy bảo vệ thương hiệu của mình trên Internet ngay từ bây giờ bằng cách đăng ký ngay với TND.

Hiện tại bạn có thể đăng ký tại TND Hosting với các loại tên miền sau:
.photography | .technology | .photos | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .directory | .today | .tips | .guru | .land | .bike | .clothing | .plumbing | .singles | .camera | .estate | .contractors | .construction | .kitchen | .enterprises | .tattoo | .shoes | .sexy | .domains .holdings | .ventures | .diamonds | .voyage | .recipes | .careers

Update 21/03/2014 bổ sung thêm các tên miền cấp cao mới:

.company | .systems | .management | .center | .academy | .computer | .uno | .menu | .limo | .la

Lưu ý: các tên miền khác sẽ được cập nhập sau khi được công bố bán tự do. Bạn có thể kiểm tra đầy đủ toàn bộ các loại tên miền mới tại đây.

Theo danh sách công bố từ ICANN, 1.930 tên miền mới phân bổ theo khu vực cụ thể bao gồm:
Bắc Mỹ: 911
Châu Âu: 675
Châu Á Thái Bình Dương: 303
Châu Mỹ Latinh: 24
Châu Phi: 17

[button url=”https://cloud.tnd.vn/domainchecker.php” style=”primary” size=”medium” type=”” target=”_blank”]Đăng Ký Tên Miền Ngay[/button]


Tham khảo lộ trình cho phép đăng ký sớm (Sunrise Opens) và đăng ký tự do (Early Access (GA)) tên miền quốc tế mới.
TLD

Sunrise Opens

Sunrise Closes

Early Access (GA)
.VENTURESTháng Mười Một 26, 2013Tháng Một 25, 2014Tháng Một 29, 2014
.SINGLESTháng Mười Một 26, 2013Tháng Một 25, 2014Tháng Một 29, 2014
.BIKETháng Mười Một 26, 2013Tháng Một 25, 2014Tháng Một 29, 2014
.HOLDINGSTháng Mười Một 26, 2013Tháng Một 25, 2014Tháng Một 29, 2014
.PLUMBINGTháng Mười Một 26, 2013Tháng Một 25, 2014Tháng Một 29, 2014
.GURUTháng Mười Một 26, 2013Tháng Một 25, 2014Tháng Một 29, 2014
.CLOTHINGTháng Mười Một 26, 2013Tháng Một 25, 2014Tháng Một 29, 2014
.CAMERATháng Mười Hai 3, 2013Tháng Hai 1, 2014Tháng Hai 5, 2014
.EQUIPMENTTháng Mười Hai 3, 2013Tháng Hai 1, 2014Tháng Hai 5, 2014
.ESTATETháng Mười Hai 3, 2013Tháng Hai 1, 2014Tháng Hai 5, 2014
.GALLERYTháng Mười Hai 3, 2013Tháng Hai 1, 2014Tháng Hai 5, 2014
.GRAPHICSTháng Mười Hai 3, 2013Tháng Hai 1, 2014Tháng Hai 5, 2014
.LIGHTINGTháng Mười Hai 3, 2013Tháng Hai 1, 2014Tháng Hai 5, 2014
.PHOTOGRAPHYTháng Mười Hai 3, 2013Tháng Hai 1, 2014Tháng Hai 5, 2014
.CONTRACTORSTháng Mười Hai 10, 2013Tháng Hai 8, 2014Tháng Hai 12, 2014
.LANDTháng Mười Hai 10, 2013Tháng Hai 8, 2014Tháng Hai 12, 2014
.TECHNOLOGYTháng Mười Hai 10, 2013Tháng Hai 8, 2014Tháng Hai 12, 2014
.CONSTRUCTIONTháng Mười Hai 10, 2013Tháng Hai 8, 2014Tháng Hai 12, 2014
.DIRECTORYTháng Mười Hai 10, 2013Tháng Hai 8, 2014Tháng Hai 12, 2014
.KITCHENTháng Mười Hai 10, 2013Tháng Hai 8, 2014Tháng Hai 12, 2014
.TODAYTháng Mười Hai 10, 2013Tháng Hai 8, 2014Tháng Hai 12, 2014
.DIAMONDSTháng Mười Hai 17, 2013Tháng Hai 15, 2014Tháng Hai 19, 2014
.ENTERPRISESTháng Mười Hai 17, 2013Tháng Hai 15, 2014Tháng Hai 19, 2014
.TIPSTháng Mười Hai 17, 2013Tháng Hai 15, 2014Tháng Hai 19, 2014
.VOYAGETháng Mười Hai 17, 2013Tháng Hai 15, 2014Tháng Hai 19, 2014
.SHOESTháng Mười Hai 24, 2013Tháng Hai 22, 2014Tháng Hai 26, 2014
.CAREERSTháng Mười Hai 24, 2013Tháng Hai 22, 2014Tháng Hai 26, 2014
.PHOTOSTháng Mười Hai 24, 2013Tháng Hai 22, 2014Tháng Hai 26, 2014
.RECIPESTháng Mười Hai 24, 2013Tháng Hai 22, 2014Tháng Hai 26, 2014
.LIMOTháng Mười Hai 31, 2013Tháng Ba 1, 2014Tháng Ba 5, 2014
.DOMAINSTháng Mười Hai 31, 2013Tháng Ba 1, 2014Tháng Ba 5, 2014
.CABTháng Mười Hai 31, 2013Tháng Ba 1, 2014Tháng Ba 5, 2014
.COMPANYTháng Mười Hai 31, 2013Tháng Ba 8, 2014Tháng Ba 12, 2014
.COMPUTERTháng Một 7, 2014Tháng Ba 8, 2014Tháng Ba 12, 2014
.CENTERTháng Một 7, 2014Tháng Ba 8, 2014Tháng Ba 12, 2014
.SYSTEMSTháng Một 7, 2014Tháng Ba 8, 2014Tháng Ba 12, 2014
.ACADEMYTháng Một 7, 2014Tháng Ba 8, 2014Tháng Ba 12, 2014
.MANAGEMENTTháng Một 7, 2014Tháng Ba 8, 2014Tháng Ba 12, 2014
.TRAININGTháng Một 14, 2014Tháng Ba 15, 2014Tháng Ba 19, 2014
.SOLUTIONSTháng Một 14, 2014Tháng Ba 15, 2014Tháng Ba 19, 2014
.SUPPORTTháng Một 14, 2014Tháng Ba 15, 2014Tháng Ba 19, 2014
.BUILDERSTháng Một 14, 2014Tháng Ba 15, 2014Tháng Ba 19, 2014
.EMAILTháng Một 14, 2014Tháng Ba 15, 2014Tháng Ba 19, 2014
.EDUCATIONTháng Một 21, 2014Tháng Ba 22, 2014Tháng Ba 26, 2014
.INSTITUTETháng Một 21, 2014Tháng Ba 22, 2014Tháng Ba 26, 2014
.REPAIRTháng Một 21, 2014Tháng Ba 22, 2014Tháng Ba 26, 2014
.CAMPTháng Một 21, 2014Tháng Ba 22, 2014Tháng Ba 26, 2014
.GLASSTháng Một 21, 2014Tháng Ba 22, 2014Tháng Ba 26, 2014
.SOLARTháng Một 28, 2014Tháng Ba 29, 2014Tháng Bốn 2, 2014
.COFFEETháng Một 28, 2014Tháng Ba 29, 2014Tháng Bốn 2, 2014
.INTERNATIONALTháng Một 28, 2014Tháng Ba 29, 2014Tháng Bốn 2, 2014
.HOUSETháng Một 28, 2014Tháng Ba 29, 2014Tháng Bốn 2, 2014
.FLORISTTháng Một 28, 2014Tháng Ba 29, 2014Tháng Bốn 2, 2014
.HOLIDAYTháng Hai 4, 2014Tháng Bốn 5, 2014Tháng Bốn 9, 2014
.MARKETINGTháng Hai 4, 2014Tháng Bốn 5, 2014Tháng Bốn 9, 2014
.VIAJESTháng Hai 11, 2014Tháng Bốn 12, 2014Tháng Bốn 16, 2014
.FARMTháng Hai 11, 2014Tháng Bốn 12, 2014Tháng Bốn 16, 2014
.CODESTháng Hai 11, 2014Tháng Bốn 12, 2014Tháng Bốn 16, 2014
.CHEAPTháng Hai 18, 2014Tháng Bốn 19, 2014Tháng Bốn 23, 2014
.ZONETháng Hai 18, 2014Tháng Bốn 19, 2014Tháng Bốn 23, 2014
.AGENCYTháng Hai 18, 2014Tháng Bốn 19, 2014Tháng Bốn 23, 2014
.BARGAINSTháng Hai 18, 2014Tháng Bốn 19, 2014Tháng Bốn 23, 2014
.BOUTIQUETháng Hai 18, 2014Tháng Bốn 19, 2014Tháng Bốn 23, 2014
.COOLTháng Hai 25, 2014Tháng Bốn 26, 2014Tháng Bốn 30, 2014
.WATCHTháng Hai 25, 2014Tháng Bốn 26, 2014Tháng Bốn 30, 2014
.WORKSTháng Ba 4, 2014Tháng Năm 3, 2014Tháng Năm 7, 2014
.EXPERTTháng Ba 4, 2014Tháng Năm 3, 2014Tháng Năm 7, 2014
.FOUNDATIONTháng Ba 11, 2014Tháng Năm 10, 2014Tháng Năm 14, 2014
.EXPOSEDTháng Ba 11, 2014Tháng Năm 10, 2014Tháng Năm 14, 2014
.VILLASTháng Ba 18, 2014Tháng Năm 17, 2014Tháng Năm 21, 2014
.FLIGHTSTháng Ba 18, 2014Tháng Năm 17, 2014Tháng Năm 21, 2014
.RENTALSTháng Ba 18, 2014Tháng Năm 17, 2014Tháng Năm 21, 2014
.CRUISESTháng Ba 18, 2014Tháng Năm 17, 2014Tháng Năm 21, 2014
.VACATIONSTháng Ba 18, 2014Tháng Năm 17, 2014Tháng Năm 21, 2014
.CONDOSTháng Ba 25, 2014Tháng Năm 24, 2014Tháng Năm 28, 2014
.PROPERTIESTháng Ba 25, 2014Tháng Năm 24, 2014Tháng Năm 28, 2014
.MAISONTháng Ba 25, 2014Tháng Năm 24, 2014Tháng Năm 28, 2014
.TIENDATháng Ba 25, 2014Tháng Năm 24, 2014Tháng Năm 28, 2014
.DATINGTháng Bốn 1, 2014Tháng Năm 31, 2014Tháng Sáu 4, 2014
.EVENTSTháng Bốn 1, 2014Tháng Năm 31, 2014Tháng Sáu 4, 2014
.PARTNERSTháng Bốn 1, 2014Tháng Năm 31, 2014Tháng Sáu 4, 2014
.PRODUCTIONSTháng Bốn 1, 2014Tháng Năm 31, 2014Tháng Sáu 4, 2014
.COMMUNITYTháng Bốn 8, 2014Tháng Sáu 7, 2014Tháng Sáu 11, 2014
.CATERINGTháng Bốn 8, 2014Tháng Sáu 7, 2014Tháng Sáu 11, 2014
.CARDSTháng Bốn 8, 2014Tháng Sáu 7, 2014Tháng Sáu 11, 2014
.CLEANINGTháng Bốn 8, 2014Tháng Sáu 7, 2014Tháng Sáu 11, 2014
.TOOLSTháng Bốn 15, 2014Tháng Sáu 14, 2014Tháng Sáu 18, 2014
.INDUSTRIESTháng Bốn 15, 2014Tháng Sáu 14, 2014Tháng Sáu 18, 2014
.PARTSTháng Bốn 15, 2014Tháng Sáu 14, 2014Tháng Sáu 18, 2014
.SUPPLIESTháng Bốn 15, 2014Tháng Sáu 14, 2014Tháng Sáu 18, 2014
.SUPPLYTháng Bốn 15, 2014Tháng Sáu 14, 2014Tháng Sáu 18, 2014
.REPORTTháng Bốn 22, 2014Tháng Sáu 21, 2014Tháng Sáu 25, 2014
.VISIONTháng Bốn 22, 2014Tháng Sáu 21, 2014Tháng Sáu 25, 2014
.FISHTháng Bốn 22, 2014Tháng Sáu 21, 2014Tháng Sáu 25, 2014
.SERVICESTháng Bốn 22, 2014Tháng Sáu 21, 2014Tháng Sáu 25, 2014

Bình Luận

bình luận

3 thoughts on “Tên miền quốc tế cao cấp mở rộng mới

  1. Vũ Đình Chí - 17/03/2014 at 12:46 pm

    Cơ hội lớn đăng ký giữ chỗ tên miền. :3

  2. Sang Nguyen - 17/03/2014 at 2:39 pm

    Nhiều loại "chấm" thế này có mà loạn mất, mình vẫn ưu tiên .com nhất.. Nhưng mà .love có vẻ hay nhỉ. 😀

Leave a Reply

Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799