Tên miền quốc tế cao cấp mở rộng mới

Update: Chương trình khuyến mại tên miền mới nhất tại đây

Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN đã cung cấp các tên miền cấp cao nhất dùng chung mới (New generic Top Level Domain – New gTLD) mở rộng từ các đuôi tên miền đã quá quen thuộc như .com, .net,…..sang các dạng mới như .photography, .bike, .camera, .clothing, .ventures, .estate,…Các tên miền mới này sẽ giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn cho mình một tên miền đẹp và phù hợp hơn.

Hãy bảo vệ thương hiệu của mình trên Internet ngay từ bây giờ bằng cách đăng ký ngay với TND.

Hiện tại bạn có thể đăng ký tại TND Hosting với các loại tên miền sau:
.photography | .technology | .photos | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .directory | .today | .tips | .guru | .land | .bike | .clothing | .plumbing | .singles | .camera | .estate | .contractors | .construction | .kitchen | .enterprises | .tattoo | .shoes | .sexy | .domains .holdings | .ventures | .diamonds | .voyage | .recipes | .careers

Update 21/03/2014 bổ sung thêm các tên miền cấp cao mới:

.company | .systems | .management | .center | .academy | .computer | .uno | .menu | .limo | .la

Lưu ý: các tên miền khác sẽ được cập nhập sau khi được công bố bán tự do. Bạn có thể kiểm tra đầy đủ toàn bộ các loại tên miền mới tại đây.

Theo danh sách công bố từ ICANN, 1.930 tên miền mới phân bổ theo khu vực cụ thể bao gồm:
Bắc Mỹ: 911
Châu Âu: 675
Châu Á Thái Bình Dương: 303
Châu Mỹ Latinh: 24
Châu Phi: 17

[button url=”https://cloud.tnd.vn/domainchecker.php” style=”primary” size=”medium” type=”” target=”_blank”]Đăng Ký Tên Miền Ngay[/button]

[divider]
Tham khảo lộ trình cho phép đăng ký sớm (Sunrise Opens) và đăng ký tự do (Early Access (GA)) tên miền quốc tế mới.
[table]
[tbody]
[tr]
[th scope=”col”]
TLD
[/th]
[th scope=”col”]
Sunrise Opens
[/th]
[th scope=”col”]
Sunrise Closes
[/th]
[th scope=”col”]
Early Access (GA)
[/th]
[/tr]
[tr]
[td].VENTURES[/td]
[td]Tháng Mười Một 26, 2013[/td]
[td]Tháng Một 25, 2014[/td]
[td]Tháng Một 29, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SINGLES[/td]
[td]Tháng Mười Một 26, 2013[/td]
[td]Tháng Một 25, 2014[/td]
[td]Tháng Một 29, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].BIKE[/td]
[td]Tháng Mười Một 26, 2013[/td]
[td]Tháng Một 25, 2014[/td]
[td]Tháng Một 29, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].HOLDINGS[/td]
[td]Tháng Mười Một 26, 2013[/td]
[td]Tháng Một 25, 2014[/td]
[td]Tháng Một 29, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].PLUMBING[/td]
[td]Tháng Mười Một 26, 2013[/td]
[td]Tháng Một 25, 2014[/td]
[td]Tháng Một 29, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].GURU[/td]
[td]Tháng Mười Một 26, 2013[/td]
[td]Tháng Một 25, 2014[/td]
[td]Tháng Một 29, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CLOTHING[/td]
[td]Tháng Mười Một 26, 2013[/td]
[td]Tháng Một 25, 2014[/td]
[td]Tháng Một 29, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CAMERA[/td]
[td]Tháng Mười Hai 3, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 1, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].EQUIPMENT[/td]
[td]Tháng Mười Hai 3, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 1, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ESTATE[/td]
[td]Tháng Mười Hai 3, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 1, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].GALLERY[/td]
[td]Tháng Mười Hai 3, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 1, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].GRAPHICS[/td]
[td]Tháng Mười Hai 3, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 1, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].LIGHTING[/td]
[td]Tháng Mười Hai 3, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 1, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].PHOTOGRAPHY[/td]
[td]Tháng Mười Hai 3, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 1, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CONTRACTORS[/td]
[td]Tháng Mười Hai 10, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 8, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].LAND[/td]
[td]Tháng Mười Hai 10, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 8, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].TECHNOLOGY[/td]
[td]Tháng Mười Hai 10, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 8, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CONSTRUCTION[/td]
[td]Tháng Mười Hai 10, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 8, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].DIRECTORY[/td]
[td]Tháng Mười Hai 10, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 8, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].KITCHEN[/td]
[td]Tháng Mười Hai 10, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 8, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].TODAY[/td]
[td]Tháng Mười Hai 10, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 8, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].DIAMONDS[/td]
[td]Tháng Mười Hai 17, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 15, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ENTERPRISES[/td]
[td]Tháng Mười Hai 17, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 15, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].TIPS[/td]
[td]Tháng Mười Hai 17, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 15, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].VOYAGE[/td]
[td]Tháng Mười Hai 17, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 15, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SHOES[/td]
[td]Tháng Mười Hai 24, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 22, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CAREERS[/td]
[td]Tháng Mười Hai 24, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 22, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].PHOTOS[/td]
[td]Tháng Mười Hai 24, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 22, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].RECIPES[/td]
[td]Tháng Mười Hai 24, 2013[/td]
[td]Tháng Hai 22, 2014[/td]
[td]Tháng Hai 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].LIMO[/td]
[td]Tháng Mười Hai 31, 2013[/td]
[td]Tháng Ba 1, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].DOMAINS[/td]
[td]Tháng Mười Hai 31, 2013[/td]
[td]Tháng Ba 1, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CAB[/td]
[td]Tháng Mười Hai 31, 2013[/td]
[td]Tháng Ba 1, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 5, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].COMPANY[/td]
[td]Tháng Mười Hai 31, 2013[/td]
[td]Tháng Ba 8, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].COMPUTER[/td]
[td]Tháng Một 7, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 8, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CENTER[/td]
[td]Tháng Một 7, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 8, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SYSTEMS[/td]
[td]Tháng Một 7, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 8, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ACADEMY[/td]
[td]Tháng Một 7, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 8, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].MANAGEMENT[/td]
[td]Tháng Một 7, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 8, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 12, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].TRAINING[/td]
[td]Tháng Một 14, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 15, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SOLUTIONS[/td]
[td]Tháng Một 14, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 15, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SUPPORT[/td]
[td]Tháng Một 14, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 15, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].BUILDERS[/td]
[td]Tháng Một 14, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 15, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].EMAIL[/td]
[td]Tháng Một 14, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 15, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 19, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].EDUCATION[/td]
[td]Tháng Một 21, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 22, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].INSTITUTE[/td]
[td]Tháng Một 21, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 22, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].REPAIR[/td]
[td]Tháng Một 21, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 22, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CAMP[/td]
[td]Tháng Một 21, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 22, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].GLASS[/td]
[td]Tháng Một 21, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 22, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 26, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SOLAR[/td]
[td]Tháng Một 28, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 29, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 2, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].COFFEE[/td]
[td]Tháng Một 28, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 29, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 2, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].INTERNATIONAL[/td]
[td]Tháng Một 28, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 29, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 2, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].HOUSE[/td]
[td]Tháng Một 28, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 29, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 2, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].FLORIST[/td]
[td]Tháng Một 28, 2014[/td]
[td]Tháng Ba 29, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 2, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].HOLIDAY[/td]
[td]Tháng Hai 4, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 5, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 9, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].MARKETING[/td]
[td]Tháng Hai 4, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 5, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 9, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].VIAJES[/td]
[td]Tháng Hai 11, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 12, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 16, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].FARM[/td]
[td]Tháng Hai 11, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 12, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 16, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CODES[/td]
[td]Tháng Hai 11, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 12, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 16, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CHEAP[/td]
[td]Tháng Hai 18, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 19, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 23, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ZONE[/td]
[td]Tháng Hai 18, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 19, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 23, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].AGENCY[/td]
[td]Tháng Hai 18, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 19, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 23, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].BARGAINS[/td]
[td]Tháng Hai 18, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 19, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 23, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].BOUTIQUE[/td]
[td]Tháng Hai 18, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 19, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 23, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].COOL[/td]
[td]Tháng Hai 25, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 26, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 30, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].WATCH[/td]
[td]Tháng Hai 25, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 26, 2014[/td]
[td]Tháng Bốn 30, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].WORKS[/td]
[td]Tháng Ba 4, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 3, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 7, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].EXPERT[/td]
[td]Tháng Ba 4, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 3, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 7, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].FOUNDATION[/td]
[td]Tháng Ba 11, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 10, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 14, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].EXPOSED[/td]
[td]Tháng Ba 11, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 10, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 14, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].VILLAS[/td]
[td]Tháng Ba 18, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 17, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 21, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].FLIGHTS[/td]
[td]Tháng Ba 18, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 17, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 21, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].RENTALS[/td]
[td]Tháng Ba 18, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 17, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 21, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CRUISES[/td]
[td]Tháng Ba 18, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 17, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 21, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].VACATIONS[/td]
[td]Tháng Ba 18, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 17, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 21, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CONDOS[/td]
[td]Tháng Ba 25, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 24, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 28, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].PROPERTIES[/td]
[td]Tháng Ba 25, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 24, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 28, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].MAISON[/td]
[td]Tháng Ba 25, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 24, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 28, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].TIENDA[/td]
[td]Tháng Ba 25, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 24, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 28, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].DATING[/td]
[td]Tháng Bốn 1, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 31, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 4, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].EVENTS[/td]
[td]Tháng Bốn 1, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 31, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 4, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].PARTNERS[/td]
[td]Tháng Bốn 1, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 31, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 4, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].PRODUCTIONS[/td]
[td]Tháng Bốn 1, 2014[/td]
[td]Tháng Năm 31, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 4, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].COMMUNITY[/td]
[td]Tháng Bốn 8, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 7, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 11, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CATERING[/td]
[td]Tháng Bốn 8, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 7, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 11, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CARDS[/td]
[td]Tháng Bốn 8, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 7, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 11, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CLEANING[/td]
[td]Tháng Bốn 8, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 7, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 11, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].TOOLS[/td]
[td]Tháng Bốn 15, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 14, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 18, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].INDUSTRIES[/td]
[td]Tháng Bốn 15, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 14, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 18, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].PARTS[/td]
[td]Tháng Bốn 15, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 14, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 18, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SUPPLIES[/td]
[td]Tháng Bốn 15, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 14, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 18, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SUPPLY[/td]
[td]Tháng Bốn 15, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 14, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 18, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].REPORT[/td]
[td]Tháng Bốn 22, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 21, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 25, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].VISION[/td]
[td]Tháng Bốn 22, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 21, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 25, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].FISH[/td]
[td]Tháng Bốn 22, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 21, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 25, 2014[/td]
[/tr]
[tr]
[td].SERVICES[/td]
[td]Tháng Bốn 22, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 21, 2014[/td]
[td]Tháng Sáu 25, 2014[/td]
[/tr]
[/tbody]
[/table]

3 Comments

Để lại bình luận