Tên miền quốc tế cao cấp mở rộng mới

Tên miền quốc tế cao cấp mở rộng mới

Update: Chương trình khuyến mại tên miền mới nhất tại đây

Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN đã cung cấp các tên miền cấp cao nhất dùng chung mới (New generic Top Level Domain – New gTLD) mở rộng từ các đuôi tên miền đã quá quen thuộc như .com, .net,…..sang các dạng mới như .photography, .bike, .camera, .clothing, .ventures, .estate,…Các tên miền mới này sẽ giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn cho mình một tên miền đẹp và phù hợp hơn.

Hãy bảo vệ thương hiệu của mình trên Internet ngay từ bây giờ bằng cách đăng ký ngay với TND.

Hiện tại bạn có thể đăng ký tại TND Hosting với các loại tên miền sau:
.photography | .technology | .photos | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .directory | .today | .tips | .guru | .land | .bike | .clothing | .plumbing | .singles | .camera | .estate | .contractors | .construction | .kitchen | .enterprises | .tattoo | .shoes | .sexy | .domains .holdings | .ventures | .diamonds | .voyage | .recipes | .careers

Update 21/03/2014 bổ sung thêm các tên miền cấp cao mới:

.company | .systems | .management | .center | .academy | .computer | .uno | .menu | .limo | .la

Lưu ý: các tên miền khác sẽ được cập nhập sau khi được công bố bán tự do. Bạn có thể kiểm tra đầy đủ toàn bộ các loại tên miền mới tại đây.

Theo danh sách công bố từ ICANN, 1.930 tên miền mới phân bổ theo khu vực cụ thể bao gồm:
Bắc Mỹ: 911
Châu Âu: 675
Châu Á Thái Bình Dương: 303
Châu Mỹ Latinh: 24
Châu Phi: 17

[button url=”https://www.tnd.vn/khachhang/domainchecker.php” style=”primary” size=”medium” type=”” target=”_blank”]Đăng Ký Tên Miền Ngay[/button]


Tham khảo lộ trình cho phép đăng ký sớm (Sunrise Opens) và đăng ký tự do (Early Access (GA)) tên miền quốc tế mới.
TLD

Sunrise Opens

Sunrise Closes

Early Access (GA)
.VENTURES Tháng Mười Một 26, 2013 Tháng Một 25, 2014 Tháng Một 29, 2014
.SINGLES Tháng Mười Một 26, 2013 Tháng Một 25, 2014 Tháng Một 29, 2014
.BIKE Tháng Mười Một 26, 2013 Tháng Một 25, 2014 Tháng Một 29, 2014
.HOLDINGS Tháng Mười Một 26, 2013 Tháng Một 25, 2014 Tháng Một 29, 2014
.PLUMBING Tháng Mười Một 26, 2013 Tháng Một 25, 2014 Tháng Một 29, 2014
.GURU Tháng Mười Một 26, 2013 Tháng Một 25, 2014 Tháng Một 29, 2014
.CLOTHING Tháng Mười Một 26, 2013 Tháng Một 25, 2014 Tháng Một 29, 2014
.CAMERA Tháng Mười Hai 3, 2013 Tháng Hai 1, 2014 Tháng Hai 5, 2014
.EQUIPMENT Tháng Mười Hai 3, 2013 Tháng Hai 1, 2014 Tháng Hai 5, 2014
.ESTATE Tháng Mười Hai 3, 2013 Tháng Hai 1, 2014 Tháng Hai 5, 2014
.GALLERY Tháng Mười Hai 3, 2013 Tháng Hai 1, 2014 Tháng Hai 5, 2014
.GRAPHICS Tháng Mười Hai 3, 2013 Tháng Hai 1, 2014 Tháng Hai 5, 2014
.LIGHTING Tháng Mười Hai 3, 2013 Tháng Hai 1, 2014 Tháng Hai 5, 2014
.PHOTOGRAPHY Tháng Mười Hai 3, 2013 Tháng Hai 1, 2014 Tháng Hai 5, 2014
.CONTRACTORS Tháng Mười Hai 10, 2013 Tháng Hai 8, 2014 Tháng Hai 12, 2014
.LAND Tháng Mười Hai 10, 2013 Tháng Hai 8, 2014 Tháng Hai 12, 2014
.TECHNOLOGY Tháng Mười Hai 10, 2013 Tháng Hai 8, 2014 Tháng Hai 12, 2014
.CONSTRUCTION Tháng Mười Hai 10, 2013 Tháng Hai 8, 2014 Tháng Hai 12, 2014
.DIRECTORY Tháng Mười Hai 10, 2013 Tháng Hai 8, 2014 Tháng Hai 12, 2014
.KITCHEN Tháng Mười Hai 10, 2013 Tháng Hai 8, 2014 Tháng Hai 12, 2014
.TODAY Tháng Mười Hai 10, 2013 Tháng Hai 8, 2014 Tháng Hai 12, 2014
.DIAMONDS Tháng Mười Hai 17, 2013 Tháng Hai 15, 2014 Tháng Hai 19, 2014
.ENTERPRISES Tháng Mười Hai 17, 2013 Tháng Hai 15, 2014 Tháng Hai 19, 2014
.TIPS Tháng Mười Hai 17, 2013 Tháng Hai 15, 2014 Tháng Hai 19, 2014
.VOYAGE Tháng Mười Hai 17, 2013 Tháng Hai 15, 2014 Tháng Hai 19, 2014
.SHOES Tháng Mười Hai 24, 2013 Tháng Hai 22, 2014 Tháng Hai 26, 2014
.CAREERS Tháng Mười Hai 24, 2013 Tháng Hai 22, 2014 Tháng Hai 26, 2014
.PHOTOS Tháng Mười Hai 24, 2013 Tháng Hai 22, 2014 Tháng Hai 26, 2014
.RECIPES Tháng Mười Hai 24, 2013 Tháng Hai 22, 2014 Tháng Hai 26, 2014
.LIMO Tháng Mười Hai 31, 2013 Tháng Ba 1, 2014 Tháng Ba 5, 2014
.DOMAINS Tháng Mười Hai 31, 2013 Tháng Ba 1, 2014 Tháng Ba 5, 2014
.CAB Tháng Mười Hai 31, 2013 Tháng Ba 1, 2014 Tháng Ba 5, 2014
.COMPANY Tháng Mười Hai 31, 2013 Tháng Ba 8, 2014 Tháng Ba 12, 2014
.COMPUTER Tháng Một 7, 2014 Tháng Ba 8, 2014 Tháng Ba 12, 2014
.CENTER Tháng Một 7, 2014 Tháng Ba 8, 2014 Tháng Ba 12, 2014
.SYSTEMS Tháng Một 7, 2014 Tháng Ba 8, 2014 Tháng Ba 12, 2014
.ACADEMY Tháng Một 7, 2014 Tháng Ba 8, 2014 Tháng Ba 12, 2014
.MANAGEMENT Tháng Một 7, 2014 Tháng Ba 8, 2014 Tháng Ba 12, 2014
.TRAINING Tháng Một 14, 2014 Tháng Ba 15, 2014 Tháng Ba 19, 2014
.SOLUTIONS Tháng Một 14, 2014 Tháng Ba 15, 2014 Tháng Ba 19, 2014
.SUPPORT Tháng Một 14, 2014 Tháng Ba 15, 2014 Tháng Ba 19, 2014
.BUILDERS Tháng Một 14, 2014 Tháng Ba 15, 2014 Tháng Ba 19, 2014
.EMAIL Tháng Một 14, 2014 Tháng Ba 15, 2014 Tháng Ba 19, 2014
.EDUCATION Tháng Một 21, 2014 Tháng Ba 22, 2014 Tháng Ba 26, 2014
.INSTITUTE Tháng Một 21, 2014 Tháng Ba 22, 2014 Tháng Ba 26, 2014
.REPAIR Tháng Một 21, 2014 Tháng Ba 22, 2014 Tháng Ba 26, 2014
.CAMP Tháng Một 21, 2014 Tháng Ba 22, 2014 Tháng Ba 26, 2014
.GLASS Tháng Một 21, 2014 Tháng Ba 22, 2014 Tháng Ba 26, 2014
.SOLAR Tháng Một 28, 2014 Tháng Ba 29, 2014 Tháng Bốn 2, 2014
.COFFEE Tháng Một 28, 2014 Tháng Ba 29, 2014 Tháng Bốn 2, 2014
.INTERNATIONAL Tháng Một 28, 2014 Tháng Ba 29, 2014 Tháng Bốn 2, 2014
.HOUSE Tháng Một 28, 2014 Tháng Ba 29, 2014 Tháng Bốn 2, 2014
.FLORIST Tháng Một 28, 2014 Tháng Ba 29, 2014 Tháng Bốn 2, 2014
.HOLIDAY Tháng Hai 4, 2014 Tháng Bốn 5, 2014 Tháng Bốn 9, 2014
.MARKETING Tháng Hai 4, 2014 Tháng Bốn 5, 2014 Tháng Bốn 9, 2014
.VIAJES Tháng Hai 11, 2014 Tháng Bốn 12, 2014 Tháng Bốn 16, 2014
.FARM Tháng Hai 11, 2014 Tháng Bốn 12, 2014 Tháng Bốn 16, 2014
.CODES Tháng Hai 11, 2014 Tháng Bốn 12, 2014 Tháng Bốn 16, 2014
.CHEAP Tháng Hai 18, 2014 Tháng Bốn 19, 2014 Tháng Bốn 23, 2014
.ZONE Tháng Hai 18, 2014 Tháng Bốn 19, 2014 Tháng Bốn 23, 2014
.AGENCY Tháng Hai 18, 2014 Tháng Bốn 19, 2014 Tháng Bốn 23, 2014
.BARGAINS Tháng Hai 18, 2014 Tháng Bốn 19, 2014 Tháng Bốn 23, 2014
.BOUTIQUE Tháng Hai 18, 2014 Tháng Bốn 19, 2014 Tháng Bốn 23, 2014
.COOL Tháng Hai 25, 2014 Tháng Bốn 26, 2014 Tháng Bốn 30, 2014
.WATCH Tháng Hai 25, 2014 Tháng Bốn 26, 2014 Tháng Bốn 30, 2014
.WORKS Tháng Ba 4, 2014 Tháng Năm 3, 2014 Tháng Năm 7, 2014
.EXPERT Tháng Ba 4, 2014 Tháng Năm 3, 2014 Tháng Năm 7, 2014
.FOUNDATION Tháng Ba 11, 2014 Tháng Năm 10, 2014 Tháng Năm 14, 2014
.EXPOSED Tháng Ba 11, 2014 Tháng Năm 10, 2014 Tháng Năm 14, 2014
.VILLAS Tháng Ba 18, 2014 Tháng Năm 17, 2014 Tháng Năm 21, 2014
.FLIGHTS Tháng Ba 18, 2014 Tháng Năm 17, 2014 Tháng Năm 21, 2014
.RENTALS Tháng Ba 18, 2014 Tháng Năm 17, 2014 Tháng Năm 21, 2014
.CRUISES Tháng Ba 18, 2014 Tháng Năm 17, 2014 Tháng Năm 21, 2014
.VACATIONS Tháng Ba 18, 2014 Tháng Năm 17, 2014 Tháng Năm 21, 2014
.CONDOS Tháng Ba 25, 2014 Tháng Năm 24, 2014 Tháng Năm 28, 2014
.PROPERTIES Tháng Ba 25, 2014 Tháng Năm 24, 2014 Tháng Năm 28, 2014
.MAISON Tháng Ba 25, 2014 Tháng Năm 24, 2014 Tháng Năm 28, 2014
.TIENDA Tháng Ba 25, 2014 Tháng Năm 24, 2014 Tháng Năm 28, 2014
.DATING Tháng Bốn 1, 2014 Tháng Năm 31, 2014 Tháng Sáu 4, 2014
.EVENTS Tháng Bốn 1, 2014 Tháng Năm 31, 2014 Tháng Sáu 4, 2014
.PARTNERS Tháng Bốn 1, 2014 Tháng Năm 31, 2014 Tháng Sáu 4, 2014
.PRODUCTIONS Tháng Bốn 1, 2014 Tháng Năm 31, 2014 Tháng Sáu 4, 2014
.COMMUNITY Tháng Bốn 8, 2014 Tháng Sáu 7, 2014 Tháng Sáu 11, 2014
.CATERING Tháng Bốn 8, 2014 Tháng Sáu 7, 2014 Tháng Sáu 11, 2014
.CARDS Tháng Bốn 8, 2014 Tháng Sáu 7, 2014 Tháng Sáu 11, 2014
.CLEANING Tháng Bốn 8, 2014 Tháng Sáu 7, 2014 Tháng Sáu 11, 2014
.TOOLS Tháng Bốn 15, 2014 Tháng Sáu 14, 2014 Tháng Sáu 18, 2014
.INDUSTRIES Tháng Bốn 15, 2014 Tháng Sáu 14, 2014 Tháng Sáu 18, 2014
.PARTS Tháng Bốn 15, 2014 Tháng Sáu 14, 2014 Tháng Sáu 18, 2014
.SUPPLIES Tháng Bốn 15, 2014 Tháng Sáu 14, 2014 Tháng Sáu 18, 2014
.SUPPLY Tháng Bốn 15, 2014 Tháng Sáu 14, 2014 Tháng Sáu 18, 2014
.REPORT Tháng Bốn 22, 2014 Tháng Sáu 21, 2014 Tháng Sáu 25, 2014
.VISION Tháng Bốn 22, 2014 Tháng Sáu 21, 2014 Tháng Sáu 25, 2014
.FISH Tháng Bốn 22, 2014 Tháng Sáu 21, 2014 Tháng Sáu 25, 2014
.SERVICES Tháng Bốn 22, 2014 Tháng Sáu 21, 2014 Tháng Sáu 25, 2014

Bình Luận

bình luận

3 thoughts on “Tên miền quốc tế cao cấp mở rộng mới

  1. Vũ Đình Chí - 17/03/2014 at 12:46 pm

    Cơ hội lớn đăng ký giữ chỗ tên miền. :3

  2. Sang Nguyen - 17/03/2014 at 2:39 pm

    Nhiều loại "chấm" thế này có mà loạn mất, mình vẫn ưu tiên .com nhất.. Nhưng mà .love có vẻ hay nhỉ. 😀

Leave a Reply