Khuyến mại .com tháng 4

Update: Chương trình khuyến mại tên miền mới nhất tại đây

TND công bố chương trình khuyến mại tên miền quốc tế tháng 4 từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày 30/04/2014.

– Miễn phí Privacy Protection (ẩn thông tin chủ tên miền) khi đăng ký trước ngày 23 tháng 4.Liên hệ với nhân viên hỗ trợ sau khi mua tên miền để được miễn phí.

[button url=”https://cloud.tnd.vn/domainchecker.php” style=”primary” size=”medium” type=”” target=”_blank”]Đăng Ký Tên Miền Ngay[/button]

[divider]
[table]
[tbody]
[tr]
[th scope=”col”]Tên Miền[/th]
[th scope=”col”]Giá Đã Khuyến Mại[/th]
[th scope=”col”]Mã Giảm Giá[/th]
[/tr]
[tr]
[td].COM[/td]
[td]189.000đ[/td]
[td]com[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ASIA[/td]
[td]90.000đ[/td]
[td]asia[/td]
[/tr]
[tr]
[td].BIZ[/td]
[td]90.000đ[/td]
[td]biz[/td]
[/tr]
[tr]
[td].CO[/td]
[td]230.000đ[/td]
[td]co[/td]
[/tr]
[tr]
[td].IN[/td]
[td]70.000đ[/td]
[td]in[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ME[/td]
[td]200.000đ[/td]
[td]me[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ORG[/td]
[td]130.000đ[/td]
[td]org[/td]
[/tr]
[tr]
[td].PW[/td]
[td]80.000đ[/td]
[td]pw[/td]
[/tr]
[/tbody]
[/table]

1 Comments

Để lại bình luận