geotrustGeoTrust là một trong những nhà cung cấp SSL có giá thành rất tốt.Được hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới tin dùng.Geotrust cung cấp các phương pháp xác thực khác nhau để tối đa hóa niềm tin cho doanh nghiệp của bạn: xác nhận mở rộng, xác nhận tổ chức đầy đủ, chứng thực tên miền.
Chú ý:
– Giá thấp nhất mỗi năm được áp dụng khi đăng ký chứng chỉ SSL với thời hạn 3 năm.
– Đăng ký chứng chỉ Geotrust SSL với www (ví dụ: www.domain.com) có thể sử dụng cho cả non-www (ví dụ: domain.com).
Tham Khảo Thêm:
Bảng So Sánh Tính Năng GeoTrust SSL Certificates

Tên sản phẩm Đảm bảo Xác minh Cấp trong
True BusinessID 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
True BusinessID SAN 5 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
True BusinessID EV SAN 5 tên miền chính hoặc con Nâng cao (EV) 1-10 ngày Xem Chi Tiết Giá
True BusinessID with EV 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao (EV) 1-10 ngày Xem Chi Tiết Giá
True BusinessID Wildcard 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
QuickSSL Premium 1 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
QuickSSL Premium SAN 4 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 5-10 phút Xem Chi Tiết Giá
GeoTrust Anti-Malware Scan 1 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 5 phút Xem Chi Tiết Giá