Khuyến mại tên miền tháng 11

Update: Chương trình khuyến mại tên miền mới nhất tại đây

Giá khuyến mại đã áp luôn vào giá bán không cần sử dụng mã giảm giá.Hạn Khuyến mại đến hết 29/11/2013.
Kiểm tra và đăng ký tên miền tại: https://cloud.tnd.vn/domainchecker.php

– Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam .VN
– Thủ tục cần có để transfer tên miền về TND 
– Hướng dẫn để transfer tên miền về TND

Tên miền transfer về TND được miễn phí gia hạn thêm 1 năm,ngoài ra còn được miễn phí Privacy Protection(ẩn thông tin chủ tên miền) và 2 Email tên miền riêng 100MB/Email.

Khuyến mại đăng ký mới áp dụng cho năm đầu.
[table]
[tbody]
[tr]
[th scope=”col”]Tên Miền[/th]
[th scope=”col”]Giá Gốc[/th]
[th scope=”col”]Giá Khuyến Mại[/th]
[/tr]
[tr]
[td].VN[/td]
[td]830.000đ[/td]
[td]730.000đ[/td]
[/tr]
[tr]
[td].COM.VN[/td]
[td]700.000đ[/td]
[td]610.000đ[/td]
[/tr]
[tr]
[td].EDU.VN[/td]
[td]400.000đ[/td]
[td]350.000đ[/td]
[/tr]
[tr]
[td].NET[/td]
[td]240.000đ[/td]
[td]110.000đ[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ORG[/td]
[td]250.000đ[/td]
[td]130.000đ[/td]
[/tr]

[tr]
[td].BIZ[/td]
[td]240.000đ[/td]
[td]70.000đ[/td]
[/tr]

[tr]
[td].IN[/td]
[td]443.000đ[/td]
[td]80.000đ[/td]
[/tr]

[tr]
[td].CO[/td]
[td]745.000đ[/td]
[td]250.000đ[/td]
[/tr]

[tr]
[td].EU[/td]
[td]240.000đ[/td]
[td]70.000đ[/td]
[/tr]

[tr]
[td].PW[/td]
[td]240.000đ[/td]
[td]80.000đ[/td]
[/tr]
[/tbody]
[/table]
[divider]
Khuyến mại transfer tên miền về TND.
[table]
[tbody]
[tr]
[th scope=”col”]Tên Miền[/th]
[th scope=”col”]Giá Gốc[/th]
[th scope=”col”]Giá Khuyến Mại[/th]
[/tr]
[tr]
[td].COM[/td]
[td]240.000đ[/td]
[td]160.000đ[/td]
[/tr]
[tr]
[td].NET[/td]
[td]240.000đ[/td]
[td]130.000đ[/td]
[/tr]
[tr]
[td].ORG[/td]
[td]250.000đ[/td]
[td]190.000đ[/td]
[/tr]
[tr]
[td].BIZ[/td]
[td]240.000đ[/td]
[td]180.000đ[/td]
[/tr]

[tr]
[td].IN[/td]
[td]443.000đ[/td]
[td]130.000đ[/td]
[/tr]
[/tbody]
[/table]

Trân trọng,

2 Comments

Để lại bình luận