Tên Miền:

Đăng ký tên miền Việt Nam với chủ thể là cá nhân:
– Đăng ký với thông tin cá nhân chính xác trên website.
– Sau khi thanh toán cung cấp bản scan CMND 2 mặt của bạn qua hệ thống hỗ trợ.

Đăng ký tên miền Việt Nam với chủ thể là công ty hoặc tổ chức chính phủ:
– Đăng ký với thông tin công ty hoặc tổ chức chính xác trên website.
– Sau khi thanh toán,điền đầy đủ thông tin vào bản khai có chữ ký và dấu của người đại diện pháp luật.
– Gửi bản khai gốc về địa chỉ công ty chúng tôi.

ControlPanel Tên Miền và DNS miễn phí tại: http://dns.tnd.vn
*Dịch vụ liên quan đến tên miền Việt Nam không chịu thuế VAT theo quy định của nhà nước ban hành.

Bảng Giá Gốc Tên Miền Việt Nam

LOẠI TÊN MIỀN PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG NĂM ĐẦU PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM LƯU Ý
*.VN (1 ký tự) 40,350,000 VND 10,350,000 VND
**.VN (2 ký tự) 10,350,000 VND 10,000,000 VND
.VN (3 ký tự trở lên) 750,000 VND 480,000 VND Cho cả cá nhân và tổ chức/doanh nghiệp.
.COM.VN 650,000 VND 350,000 VND
.NET.VN 650,000 VND 350,000 VND
.EDU.VN 370,000 VND 200,000 VND Dành cho mọi khách hàng.
.ORG.VN 370,000 VND 200,000 VND
.PRO.VN 400,000 VND 200,000 VND
.AC.VN 400,000 VND 200,000 VND
.HEALTH.VN 400,000 VND 200,000 VND
.INFO.VN 400,000 VND 200,000 VND
.NAME.VN 60.000 VND 30.000 VND Chỉ dành cho cá nhân,tên miền trùng tên với chủ thể
.MIL.VN 400.000 VND 200.000 VND Dành cho mọi khách hàng.
.GOV.VN 400,000 VND 200,000 VND Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
.BIZ.VN 650,000 VND 350,000 VND