blog posts

Hướng dẫn đổi mật khẩu Windows Server 2012r2/2016 và 2019

Dưới đây là hướng dẫn quý khách thay đổi mật khẩu Administrator trên Windows Server.

Bước 1:  Remote Desktop vào máy chủ.

Bước 2: Gõ tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ RUN

Bước 3: Nhập lusrmgr.msc và bấm Enter

Bước 4: Click chuột phải vào tài khoản cần thay đổi mật khẩu và bấm Set Password… sau đó bấm tiếp Proceed.

Bước 5: Nhập mật khẩu mới 2 lần để thay đổi. Nhớ đặt mẩu khẩu mạnh có ký tự viết hoa và ký tự đặc biệt.

*Tuyệt đối không sử dụng pw dễ đoán như:
@123456, 123456@@, 123@456, abc@123, 123456@abc, qazwsx123, qazwsx@123456
Nếu quý khách hàng sử dụng dạng pw như trên sẽ phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề bảo mật cũng như dữ liệu cá nhân của mình*

Xin cảm ơn !