Hướng dẫn đổi mật khẩu Windows Server 2012r2/2016 và 2019

Hướng dẫn đổi mật khẩu Windows Server 2012r2/2016 và 2019

Dưới đây là hướng dẫn quý khách thay đổi mật khẩu Administrator trên Windows Server.

Bước 1:  Remote Desktop vào máy chủ.

Bước 2: Gõ tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ RUN

Bước 3: Nhập lusrmgr.msc và bấm Enter

Bước 4: Click chuột phải vào tài khoản cần thay đổi mật khẩu và bấm Set Password… sau đó bấm tiếp Proceed.

Bước 5: Nhập mật khẩu mới 2 lần để thay đổi. Nhớ đặt mẩu khẩu mạnh có ký tự viết hoa và ký tự đặc biệt.

Xin cảm ơn

Bình Luận

bình luận

Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799