Windows Hosting

Khuyến mại Noel

Giảm ngay 35% Hosting Việt Nam khi sử dụng mã khuyến mại: hosting11Close

* Dịch vụ Hosting này được kích hoạt ngay lập tức sau khi đăng ký và bạn có thể thanh toán sau.

Toàn bộ 100 % Máy Chủ Windows Hosting Tại TND đều được sử dụng là máy chủ  đồng bộ đặt tại Datacenter Việt Nam – VDC. Processor: Intel® Xeon® Ivy Bridge Quad-Core và  HDD Enterprise công nghệ lưu trữ tốc độ cao Raid 10.

 

Bảng GiáWindows Hosting

 • Control Panel
 • Diskspace
 • Bandwidth
 • Database
 • Domains
 • Datacenter
 • TT 1 Tháng
 • TT 3 Tháng
 • TT 6 Tháng
 • TT 1 Năm
 • TT 2 Năm
 • TT 3 Năm
Host Win 1

40k1 Tháng

 • Plesk Windows
 • 500 MB
 • 20 GB
 • 1
 • 1
 • VDC
 • 48.500đ/tháng
 • 47.000đ/tháng
 • 45.500đ/tháng
 • 44.000đ/tháng
 • 40.000đ/tháng
 • Đăng Ký
Host Win 2

76k1 Tháng

 • Plesk Windows
 • 1 GB
 • 40 GB
 • 10
 • 4
 •  VDC
 • 95.000đ/tháng
 • 92.150đ/tháng
 • 89.300đ/tháng
 • 86.450đ/tháng
 • 83.600đ/tháng
 • 76.000đ/tháng
 • Đăng Ký
Host Win 4

256k1 Tháng

 • Plesk Windows
 • 5 GB
 • 200 GB
 • Unlimited
 • 20
 •  VDC
 • 320.000đ/tháng
 • 310.400đ/tháng
 • 300.800đ/tháng
 • 291.200đ/tháng
 • 281.600đ/tháng
 • 256.000đ/tháng
 • Đăng Ký

 • Windows Server 2008 Enterprise R2
 • Parallels Plesk Panel 12.x Mới Nhất
 • WebServer IIS 7.5
 • MySQL/MSSQL 2008/MSSQL Server 2012/MSSQL 2008
 • .NET Framework (Version 2.0 / 4.5.2)
 • ASP.NET MVC 2,3,4,5
 • Anti: DoS,Flood,Viruts,Trojan,Local Attack
 • Asp,PHP,Perl,SSI,CGI,Python,Miva,ColdFusion
 • Support Curl,Mysqli,ionCube,Zend
 • Backup Dữ Liệu Hàng Tuần
 • Hỗ trợ liên tục 24/7/365
 • Hỗ trợ chuyển dữ liệu từ Host Cũ

 

Top

Tư Vấn Đăng Ký Dịch Vụ: 0919.325.777

Bạn cần hỗ trợ hay có yêu cầu về dịch vụ đang sử dụng? Vui lòng gửi tại đây.