WordPress Hosting Signature

WP95
 • 1 WordPress Website
 • 2 GB SSD Enterprise Dung Lượng
 • 1 IPv6 Địa chỉ IP Address
 • Litespeed Cache Hỗ Trợ
 • Mạnh gấp đôi hosting bình thường CPU
 • Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM
 • Không giới hạn Băng Thông
 • Không giới hạn Database
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn Email Address
 • Miễn Phí SSH Access Hosting
 • 10Gb/s Băng Thông Mạng
WP195
 • 3 WordPress Website
 • 5 GB SSD Enterprise Dung Lượng
 • 1 IPv6 Địa chỉ IP Address
 • Litespeed Cache Hỗ Trợ
 • Mạnh gấp đôi hosting bình thường CPU
 • Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM
 • Không giới hạn Băng Thông
 • Không giới hạn Database
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn Email Address
 • Miễn Phí SSH Access Hosting
 • 10Gb/s Băng Thông Mạng
WP390
 • 6 WordPress Website
 • 10 GB SSD Enterprise Dung Lượng
 • 1 IPv6 Địa chỉ IP Address
 • Litespeed Cache Hỗ Trợ
 • Mạnh gấp đôi hosting bình thường CPU
 • Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM
 • Không giới hạn Băng Thông
 • Không giới hạn Database
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn Email Address
 • Miễn Phí SSH Access Hosting
 • 10Gb/s Băng Thông Mạng
WP550
 • 10 WordPress Website
 • 15 GB SSD Enterprise Dung Lượng
 • 1 IPv6 Địa chỉ IP Address
 • Litespeed Cache Hỗ Trợ
 • Mạnh gấp đôi hosting bình thường CPU
 • Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM
 • Không giới hạn Băng Thông
 • Không giới hạn Database
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn Email Address
 • Miễn Phí SSH Access Hosting
 • 10Gb/s Băng Thông Mạng