[border padding=”5″ align=”alignleft”]VPS SSD Việt Nam[/border]Khi thuê VPS khách hàng nên quan tâm đến tốc độ đọc ghi(I/O)ổ cứng(HDD).Mỗi máy chủ vật lý được chia ra nhiều VPS,nên tốc độ I/O HDD bị san sẻ rất nhiều.Giải pháp VPS trên máy chủ Vật Lý ổ cứng (SSD) tại chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này.TND hiện cho thuê SSD VPS Việt Nam chất lượng cao.Sử dụng máy chủ Supermicro công nghệ ảo hóa XEN đặt tại Datacenter FPT Việt Nam .

 

VPSỔ cứng SSD

 • Server
 • 2 x E5620
 • RAM
 • HDD
 • Bandwidth
 • cPanel License
 • IP Address
 • DataCenter
 • Băng Thông
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 2 Năm
 • 3 Năm

SSD VPS-1

350k1 Tháng

 • Supermicro
 • 16 Core
 • 512 MB
 • 30 GB SSD
 • Unlimited
 • Miễn Phí
 • 1 IP
 • VPS Datacenter FPT Việt Nam FPT
 • 100Mbps/3Mbps
 • 1.200.000đ
 • 2.280.000đ
 • 4.440.000đ
 • 8.640.000đ
 • 12.600.000đ
 • [button url=”https://cloud.tnd.vn/cart.php?a=add&pid=36″ style=”button” size=”large” type=”” target=”_self”]Đăng Ký Ngay[/button]


SSD VPS-2

499k1 Tháng

 • Supermicro
 • 16 Core
 • 1024 MB
 • 40 GB SSD
 • Unlimited
 • Miễn Phí
 • 1 IP
 • VPS Datacenter FPT Việt Nam FPT
 • 100Mbps/3Mbps
 • 1.710.000đ
 • 3.250.000đ
 • 6.327.000đ
 • 12.312.000đ
 • 17.955.000đ
 • [button url=”https://cloud.tnd.vn/cart.php?a=add&pid=35″ style=”button” size=”large” type=”” target=”_self”]Đăng Ký Ngay[/button]

SSD VPS- 3

875k1 Tháng

 • Supermicro
 • 16 Core
 • 1,5 GB
 • 50 GB SSD
 • Unlimited
 • Miễn Phí
 • 1 IP
 • VPS Datacenter FPT Việt Nam FPT
 • 100Mbps/3Mbps
 • 1.100.000đ
 • 3.000.000đ
 • 5.7000.000đ
 • 11.100.000đ
 • 21.600.000đ
 • 31.500.000đ
 • [button url=”https://cloud.tnd.vn/cart.php?a=add&pid=37″ style=”button” size=”large” type=”” target=”_self”]Đăng Ký Ngay[/button]

SSD VPS-4

984k1 Tháng

 • Supermicro
 • 16 Core
 • 2 GB
 • 60 GB SSD
 • Unlimited
 • Miễn Phí
 • 1 IP
 • VPS Datacenter FPT Việt Nam FPT
 • 100Mbps/3Mbps
 • 1.225.000đ
 • 3.375.000đ
 • 6.412.000đ
 • 12.487.000đ
 • 24.300.000đ
 • 35.437.000đ
 • [button url=”https://cloud.tnd.vn/cart.php?a=add&pid=38″ style=”button” size=”large” type=”” target=”_self”]Đăng Ký Ngay[/button]

 • Miễn phí Plesk Panel 9.x cho Windows
 • Miễn Phí Kloxo Panel cho CentOS
 • 4 ổ SSD (SATA – 6.0 Gb/s) RAID 10
 • Cài nhanh hơn 100 mẫu hệ điều hành
Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799