Dành cho các nhu cầu đặc biệt cho việc sử dụng tài khoản Facebook, Ebay, Paypal, Amazon

Welcome banner image

VPS Windows Fresh Ip

Dịch vụ cung cấp địa chỉ IPv4/IPv6 dành cho các nhu cầu đặc biệt cho việc sử dụng tài khoản Facebook, Ebay, Paypal, Amazon. Quý khách có thể kết nối từ Windows, MAC OS, iPhone và Android tới VPS sử dụng như một máy tính bình thường. Gói Cloud VPS (fresh IP) dành riêng cho các nhu cầu Nuôi tài khoản Facebook, Ebay, Paypal và các nhu cầu tương tự. Bộ OS này Không thích hợp sử dụng cho các nhu cầu khác như WebServer hay SQL Server. Các nhu cầu khác vui lòng đăng ký dịch vụ tại website www.tnd.vn/cloud-vps/ 

Chú ý – Thanh toán 3 tháng trở lên để được cấp địa chỉ IP mới tinh chưa từng được sử dụng.

pricing image

Chất lượng #1

VÌ SAO NÊN CHỌN TND

Đảo Bảo Uptime 99.9%

Share processes and data secure lona need to know basis

Dữ Liệu An Toàn Tuyệt Đối

Our team assured your web site is always safe and secure

Hỗ Trợ 24/7

We finally found a host that truly understood the unique

We Offer

FEATURES INCLUDED

No Multi Tenancy

Share processes and data secure lon a need to know basis with out the need for reconciliation it combines.

LiteSpeed Web Server

Share processes and data secure lon a need to know basis with out the need for reconciliation it combines.

cPanel Hosting Control

Share processes and data secure lon a need to know basis with out the need for reconciliation it combines.

PHP Selector

Share processes and data secure lon a need to know basis with out the need for reconciliation it combines.

LiteSpeed Web Server

Share processes and data secure lon a need to know basis with out the need for reconciliation it combines.

Patchman Kiler

Share processes and data secure lon a need to know basis with out the need for reconciliation it combines.