LINUX HOSTING 1

65k /tháng Đăng Ký Ngay
 • 500 MB Dung Lượng
 • SSD Enterprise Drives
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email

LINUX HOSTING 2

115k /tháng Đăng Ký Ngay
 • 1 GB Dung Lượng
 • SSD Enterprise Drives
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email

LINUX HOSTING 3

195k /tháng Đăng Ký Ngay
 • 2 GB Dung Lượng
 • SSD Enterprise Drives
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email

LINUX HOSTING 4

295k /tháng Đăng Ký Ngay
 • 4 GB Dung Lượng
 • SSD Enterprise Drives
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email

LINUX HOSTING 5

395k /tháng Đăng Ký Ngay
 • 10 GB Dung Lượng
 • SSD Enterprise Drives
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email
Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799