Comodo Positive SSLChứng chỉ số SSL Positive là một thương hiệu khác của công ty bảo mật Comodo.Với các mức giá hợp lý và thời gian khởi tạo nhanh nên được rất nhiều người dùng phổ thông ưa thích.

– Đăng ký chứng chỉ Comodo Positive SSL với www (ví dụ: www.domain.com) có thể sử dụng cho cả non-www (ví dụ: domain.com).

Bán Chạy

Comodo Positive SSL

179k /năm
 • 256 bit
 • 1 Tên Miền
 • Chứng Thực DV
 • Bảo Đảm $10.000 (USD)
 • Cấp Trong 5 Phút
 • Không Giới Hạn Máy Chủ

Comodo Positive Wildcard

2,150k /năm
 • 256 bit
 • Không Giới Hạn Tên Miền Phụ
 • Chứng Thực DV
 • Bảo Đảm $10.000 (USD)
 • Cấp Trong 5 Phút
 • Không Giới Hạn Máy Chủ
Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799