Comodo Positive SSLChứng chỉ số SSL Positive là một thương hiệu khác của công ty bảo mật Comodo.Với các mức giá hợp lý và thời gian khởi tạo nhanh nên được rất nhiều người dùng phổ thông ưa thích.

– Đăng ký chứng chỉ Comodo Positive SSL với www (ví dụ: www.domain.com) có thể sử dụng cho cả non-www (ví dụ: domain.com).

[pricing amount=”2″ category=”comodo-positive-ssl” template=”pricing/layout-2.php” class=”pacdetails”]

1 Comments

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *