Chứng chỉ SSL với kiểu chứng thực DV(Domain Validation) dành cho các khách hàng cá nhân với mức giá rẻ nhất.SSL DV chỉ yêu cầu chứng thực quyền sở hữu tên miền thông qua xác nhận email quản trị.Thời gian cấp phát nhanh nhất chỉ trong 10 Phút so với các loại SSL khác như EV SSL hay OV SSL.

Tên sản phẩm Tên Miền Xác minh Cấp trong
Comodo Positive SSL 1 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
Comodo Positive SSL Wildcard 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
Comodo PositiveSSL UCC/SAN 3 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
Comodo EssentialSSL 1 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
Comodo EssentialSSL Wildcard 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
Comodo SSL 1 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL 3 tên miền chính và toàn bộ con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
Thawte SSL 123 1 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 5-10 phút Xem Chi Tiết Giá
QuickSSL Premium 1 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
QuickSSL Premium SAN 4 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 5-10 phút Xem Chi Tiết Giá
RapidSSL 1 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 3-5 phút Xem Chi Tiết Giá
RapidSSL Wildcard 4 tên miền chính hoặc con Tên miền (DV) 5-10 phút Xem Chi Tiết Giá