Ngoài các Quy Định chung chặt chẽ về Hosting ở đây khi sử dụng Unlimited Hosting bạn còn phải chấp hành các quy định về sử dụng tài nguyên sau đây.

Vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi sẽ từ chối hoàn trả tiền cho bạn.

Cách sử dụng tài nguyên

Không:
1) Sử dụng quá 10% CPU hệ thống đối với tất cả các gói Hosting thường hoặc Unlimited và 50% đối với Hosting chất lượng cao. Có nhiều hoạt động có thể gây ra các vấn đề như vậy, bao gồm: kịch bản CGI, FTP, PHP, HTTP, ASP,ASP.NET. Khi sử dụng vượt quá 30% tài nguyên Hosting của bạn sẽ được tự động chặn ip từ nước ngoài. Khi sử dụng vượt quá 30% trong khoảng thời gian là 10 phút hosting của bạn sẽ bị tự động kill process các tiến trình đang hoạt động.Đối với các hosting thường chỉ cho phép sử dụng dưới 256MB ram và 512MB ram với Hosting Chất Lượng Cao.
2) Chạy độc lập, không cần giám sát quá trình phía máy chủ tại bất kỳ điểm nào trong thời gian trên máy chủ. Điều này bao gồm bất kỳ và tất cả các daemon, chẳng hạn như IRCD.
3) Chạy bất kỳ loại hình mạng nhện hoặc indexer (bao gồm cả Google Tiền mặt / AdSpy) trên các máy chủ chia sẻ.
4) Chạy bất kỳ phần mềm giao diện với một mạng IRC (Internet Relay Chat).
5) Chạy bất kỳ ứng dụng torrent bit, theo dõi, hoặc khách hàng. Bạn có thể liên kết đến torrents pháp lý off-site, nhưng không có thể lưu trữ hoặc lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi chia sẻ.
6) Tham gia vào bất kỳ hoạt động file-sharing/peer-to-peer
7) Chạy bất kỳ máy chủ chơi game như Counter-Strike, cuộc sống một nửa, battlefield1942, vv
8) Run mục định kỳ với khoảng thời gian ít hơn 15 phút.
9) Chạy bất kỳ truy vấn MySQL dài hơn 15 giây. Bảng MySQL nên được lập chỉ mục một cách thích hợp.
10) Khi sử dụng PHP bao gồm các chức năng bao gồm một tập tin địa phương, bao gồm các tập tin địa phương chứ không phải là URL. Thay vì sử dụng bao gồm (“http://yourdomain.com/include.php”) (“include.php”)
11) Để giúp giảm thiểu sử dụng, không lực lượng html để xử lý các mã phía máy chủ (như php và shtml).
12) Chỉ sử dụng giao thức https khi cần thiết, thông tin liên lạc mã hóa và giải mã đáng chú ý là CPU-chuyên sâu hơn so với không được mã hóa thông tin liên lạc.

 inodes
Việc sử dụng hơn 250.000 inodes trên bất kỳ tài khoản chia sẻ có khả năng có thể dẫn đến một cảnh báo đầu tiên, và nếu không có hành động đình chỉ trong tương lai. Tài khoản được tìm thấy được vượt quá giới hạn 100.000 inode sẽ tự động được gỡ bỏ từ hệ thống sao lưu của chúng tôi để tránh qua sử dụng, tuy nhiên cơ sở dữ liệu vẫn sẽ được sao lưu. Mỗi tập tin (một trang web, tập tin hình ảnh, email, …) vào tài khoản của bạn sử dụng 1 inode.

Các trang web hơi vượt quá giới hạn inode của chúng tôi không có khả năng bị đình chỉ, tuy nhiên, các tài khoản liên tục tạo ra và xóa số lượng lớn các tập tin một cách thường xuyên, có hàng trăm hàng ngàn tập tin, hoặc gây thiệt hại hệ thống tập tin có thể được gắn cờ để xem xét và / hoặc đình chỉ. Nguyên nhân chính của inodes quá mức dường như là do người dùng rời khỏi địa chỉ catchall của họ được kích hoạt, nhưng không bao giờ kiểm tra hộp thư của tài khoản chính của họ. Theo thời gian, hàng chục ngàn tin nhắn (hoặc nhiều hơn) xây dựng, cuối cùng đẩy tài khoản qua giới hạn inode của chúng tôi. Để vô hiệu hóa hộp thư mặc định của bạn, đăng nhập cPanel và chọn “Mail”, sau đó “Default Địa chỉ”, “Set Default Địa chỉ”, và sau đó gõ vào:: thất bại: Không có người sử dụng đó ở đây.

Hạn chế sao lưu 
Bất kỳ tài khoản chia sẻ bằng cách sử dụng hơn 20 hợp đồng biểu diễn không gian đĩa sẽ được loại bỏ khỏi trang web sao lưu off hàng tuần của chúng tôi với ngoại lệ của cơ sở dữ liệu tiếp tục được sao lưu. Tất cả các dữ liệu sẽ tiếp tục được nhân đôi cho một ổ đĩa thứ cấp giúp bảo vệ chống mất mát dữ liệu trong trường hợp ổ cứng bị lỗi.

Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799