Quy Định sử dụng dịch vụ Email

Sử dụng dịch vụ Email tên miền riêng, dịch vụ Email trên Hosting tại TND. Phải tuân thủ quy định và luật pháp của nhà nước Việt Nam ban hành.

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.Tuy nhiên bài viết này sẽ tóm tắt lại một số ý chính về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tải xuống nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Tải xuống thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT.

Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tải xuống Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG .

Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.

Tải xuống Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT.

– Nghị định số 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về chống thư rác

Tải xuống Nghị định số 90/2008/NĐ-CP.

– Nghị định số 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

Tải xuống Nghị định số 77/2012/NĐ-CP.

Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799