Mua bán và chuyển nhượng tên miền Việt Nam .vn

Tên miền Việt Nam .VN sắp được chính thức cho phép chuyển nhượng, bán lại hoặc đấu giá từ 1-9.Theo quyết định 38/2014/QĐ-TTg Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tên miền phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền với nhà đăng ký đang quản lý tên miền đó.

Cũng theo quy định này, không được chuyển nhượng tên miền ưu tiên bảo vệ gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức trị xã hội và tên miền liên quan đến lợi ích, an ninh của quốc gia; tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tạm ngừng sử dụng.

Theo Quyết định, việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của mã, số, khối số, tên miền Internet do Hội đồng đấu giá xác định.

Mỗi doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông được phân bổ một hoặc một số mã, số, khối số theo quy định tại Hồ sơ mời đấu giá. Mỗi tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet được phân bổ một hoặc nhiều tên miền Internet theo quy định tại thông báo mời đấu giá.

Khi tham gia đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, doanh nghiệp phải nộp Hồ sơ đấu giá cho Hội đồng đấu giá. Còn nếu tổ chức, cá nhân cá nhân có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet phải đăng ký tham gia thông qua trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng.

Trên cơ sở kết quả trả giá, Hội đồng đấu giá báo cáo kết quả cuộc đấu giá cho Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và công bố công khai kết quả đấu giá trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

Quyết định cũng quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Theo đó, các tổ chức, cá nhân không được phép chuyển nhượng tên miền Internet đối với tên miền được ưu tiên bảo vệ, bao gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội và tên miền khác liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; tên miền Internet đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tên miền Internet đang bị tạm ngừng sử dụng…

Đồng thời, tên miền Internet đang trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng không được cấp cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài các bên đang thực hiện việc chuyển nhượng.

[table]
[tr][td]Số hiệu[/td][td]38/2014/QĐ-TTg[/td][/tr]
[tr][td]Trích yếu nội dung[/td][td]Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet[/td][/tr]
[tr][td]Ngày ban hành[/td][td]01/07/2014[/td][/tr]
[tr][td]Ngày có hiệu lực[/td][td]01/09/2014 (Văn bản còn hiệu lực)[/td][/tr]
[tr][td]Hình thức văn bản[/td][td]Quyết định[/td][/tr]
[tr][td]Lĩnh vực[/td][td]Viễn thông[/td][/tr]
[tr][td]Cơ quan ban hành[/td][td]Thủ tướng Chính phủ[/td][/tr]
[tr][td]Người ký duyệt[/td][td]Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng[/td][/tr]
[tr][td]File văn bản[/td][td]Download tại đây[/td][/tr]
[/table]

Để lại bình luận