Hotlink Protection – Chống Leech link,hình ảnh bảo vệ cho website của bạn

Nhằm bảo vệ website của bạn tránh trường hợp bị tốn băng thông do một site khác sử dụng trực tiếp các tập tin dạng media như hình ảnh,video trái phép từ Host của bạn. Bạn…

Hướng dẫn thay dổi PHP Version trên từng thư mục

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi PHP Version cho từng thư mục trên Plesk Windows Hosting .Nhằm phù hợp với các loại code mà bạn sử dụng. Nếu muốn đổi PHP Version…