Hướng dẫn CloudFlare

Bài này hướng dẫn cơ bản về CloudFlare và cách sử dụng nó ngắn gọn nhất. CloudFlare có 3 gói thì trong đó có 1 gói là miễn phí và 2 gói còn lại là…

Hiểu đúng về CloudFlare

CloudFlare được giới thiêu như một dịch vụ DNS sử dụng công nghệ Cloud CDN rất tốt. Có rất nhiều người ưa chuộng và trung thành sử dụng dịch vụ này. Ngoài các tính năng…