Chứng Chỉ Doanh Nghiệp (Organization Validation SSL) dành cho các tổ chức và doanh nghiệp, có độ tin cậy cao.Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền còn phải xác minh doanh nghiệp đăng ký đang tồn tại và hoạt động bình thường. Tên doanh nghiệp cũng sẽ được hiển thị chi tiết trên chứng chỉ OV được cấp.

Tên sản phẩm Tên Miền Xác minh Cấp trong
Comodo UCC/SAN (OV) 3 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-3 ngày Xem Chi Tiết Giá
Comodo InstantSSL 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
Comodo InstantSSL Premium 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
Comodo InstantSSL Pro 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
Comodo Multi-Domain SSL 5 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-7 ngày Xem Chi Tiết Giá
Comodo Premium SSL Wildcard 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
Comodo SGC SSL 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
Comodo SGC SSL Wildcard 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
Comodo Code Signing Phần mềm Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
True BusinessID 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
True BusinessID SAN 5 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
True BusinessID Wildcard 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Doanh Nghiệp (OV) 1-2 ngày Xem Chi Tiết Giá
Symantec Code Signing SSL Phần mềm Doanh Nghiệp (OV) 2-3 ngày Xem Chi Tiết Giá
Symantec Safe Site 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 2-3 ngày Xem Chi Tiết Giá
Symantec Secure Site 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 2-3 ngày Xem Chi Tiết Giá
Symantec Secure Site Pro 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 2-3 ngày Xem Chi Tiết Giá
Symantec Secure Site Wildcard 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Doanh Nghiệp (OV) 2-3 ngày Xem Chi Tiết Giá
Thawte Code Signing SSL Phần mềm Doanh Nghiệp (OV) 1- 2 ngày Xem Chi Tiết Giá
Thawte Web Server 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp (OV) 5-10 ngày Xem Chi Tiết Giá
Thawte Wildcard SSL 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Doanh Nghiệp (OV) 2-7 ngày Xem Chi Tiết Giá