Chứng Chỉ Doanh Nghiệp (Organization Validation SSL) dành cho các tổ chức và doanh nghiệp, có độ tin cậy cao.Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền còn phải xác minh doanh nghiệp đăng ký đang tồn tại và hoạt động bình thường. Tên doanh nghiệp cũng sẽ được hiển thị chi tiết trên chứng chỉ OV được cấp.

Tên sản phẩmTên MiềnXác minhCấp trong
Comodo UCC/SAN (OV)3 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)1-3 ngàyXem Chi Tiết Giá
Comodo InstantSSL1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
Comodo InstantSSL Premium1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
Comodo InstantSSL Pro1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
Comodo Multi-Domain SSL5 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)1-7 ngàyXem Chi Tiết Giá
Comodo Premium SSL Wildcard1 tên miền chính + tất cả tên miền conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
Comodo SGC SSL1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
Comodo SGC SSL Wildcard1 tên miền chính + tất cả tên miền conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
Comodo Code SigningPhần mềmDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
True BusinessID1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
True BusinessID SAN5 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
True BusinessID Wildcard1 tên miền chính + tất cả tên miền conDoanh Nghiệp (OV)1-2 ngàyXem Chi Tiết Giá
Symantec Code Signing SSLPhần mềmDoanh Nghiệp (OV)2-3 ngàyXem Chi Tiết Giá
Symantec Safe Site1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)2-3 ngàyXem Chi Tiết Giá
Symantec Secure Site1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)2-3 ngàyXem Chi Tiết Giá
Symantec Secure Site Pro1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)2-3 ngàyXem Chi Tiết Giá
Symantec Secure Site Wildcard1 tên miền chính + tất cả tên miền conDoanh Nghiệp (OV)2-3 ngàyXem Chi Tiết Giá
Thawte Code Signing SSLPhần mềmDoanh Nghiệp (OV)1- 2 ngàyXem Chi Tiết Giá
Thawte Web Server1 tên miền chính hoặc conDoanh Nghiệp (OV)5-10 ngàyXem Chi Tiết Giá
Thawte Wildcard SSL1 tên miền chính + tất cả tên miền conDoanh Nghiệp (OV)2-7 ngàyXem Chi Tiết Giá
Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799