Comodo InstantSSLChứng chỉ Instant SSL là một trong nhiều thương hiệu bảo mật của Comodo.Instant SSL nhắm đến các khách hàng doanh nghiệp và không dành cho các khách hàng cá nhân.Với mức giá tốt và thời gian chứng thực nhanh nên Instant SSL được khá nhiều doanh nghiệp nhỏ lựa chọn.

– Đăng ký chứng chỉ Comodo Instant SSL với www (ví dụ: www.domain.com) có thể sử dụng cho cả non-www (ví dụ: domain.com).

Bán Chạy

Comodo InstantSSL

850k /năm
 • 256 bit
 • 1 Tên Miền
 • Chứng Thực DV
 • Bảo Đảm $10.000 (USD)
 • Cấp Trong 5 Phút
 • Không Giới Hạn Máy Chủ

Comodo InstantSSL Pro

1,280k /năm
 • 256 bit
 • 1 Tên Miền
 • Chứng Thực OV
 • Bảo Đảm $100,000 (USD)
 • Cấp Trong 5 Phút
 • Không Giới Hạn Máy Chủ

Comodo InstantSSL Premium

1,550k /năm
 • 256 bit
 • 1 Tên Miền
 • Chứng Thực OV
 • Bảo Đảm $250.000 (USD)
 • Cấp Trong 5 Phút
 • Không Giới Hạn Máy Chủ
Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799