code-siging-certificatesHệ thống phân phối trực tuyến dịch vụ chứng chỉ Code Signing cực kỳ nhanh chóng. Code Signing Certificate sẽ được ký lên phần mềm giúp nhà phát triển đảm bảo được tính nguyên vẹn phần mềm của mình và xác nhận tính nguyên vẹn đó khi phần mềm đến tay người dùng. Hỗ trợ một cách hiệu quả cho JavaSoft™, Adobe® AIR™, Microsoft Authenticode®, VBA và Office và Apple. Thoát khỏi các cảnh báo an ninh cho người dùng khi cài đặt phần mềm. Code Signing dành cho cá nhân, tổ chức hoặc các nhà phát triển phần mềm.

 • Gia tăng số lượt tải về phần mềm.
 • Không xuất hiện thông báo lỗi và cảnh báo bảo mật.
 • Bảo vệ người dùng không tải về các phần mềm độc hại.
Bán Chạy

Comodo

3,200k /năm
 • Mã Hóa 256 bit
 • Bảo Mật Phần Mềm
 • Tiền Bảo Đảm: Không
 • Xác Thực Tổ Chức (OV)
 • Xác Thực trong 1-2 Ngày
 • Miễn Phí Cấp Lại
 • Installation Checker: Có
 • Tương Thích Browser: 99.3%

Thawte Individuals

4,400k /năm
 • Mã Hóa 256 bit
 • Bảo Mật Phần Mềm
 • Tiền Bảo Đảm: $50,000
 • Xác Thực Cá Nhân (DV)
 • Xác Thực trong 1-2 Ngày
 • Miễn Phí Cấp Lại
 • Installation Checker: Có
 • Tương Thích Browser: 99.3%

Thawte

4,400k /năm
 • Mã Hóa 256 bit
 • Bảo Mật Phần Mềm
 • Tiền Bảo Đảm: $50,000
 • Xác Thực Tổ Chức (OV)
 • Xác Thực trong 1-2 Ngày
 • Miễn Phí Cấp Lại
 • Installation Checker: Có
 • Tương Thích Browser: 99.3%

Symantec

10,000k /năm
 • Mã Hóa 256 bit
 • Bảo Mật Phần Mềm
 • Tiền Bảo Đảm: $50,000
 • Xác Thực Tổ Chức (OV)
 • Xác Thực trong 1-2 Ngày
 • Miễn Phí Cấp Lại
 • Installation Checker: Có
 • Tương Thích Browser: 99.3%

Microsoft® Authenticode®

 • Digitally sign 32- and 64-bit user-mode (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi and .xap files)
 • Digitally sign code for Microsoft® Office 2000, Microsoft VBA, Netscape Object Signing, and Marimba Channel Signing

Adobe® AIR®

 • Digitally sign .air or .airi files
 • Required for all AIR-based applications

Java®

 • Digitally sign .jar files and Java applications for desktop and mobile devices
 • Recognized by Java Runtime Environment (JRE)

Mac®

 • Digitally sign Apple desktop applications

Microsoft® Office VBA

 • Digitally sign VBA objects, scripts and macros for Microsoft Office .doc, .xls, and .ppt files
 • For Microsoft Office and third-party applications using VBA
Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799