Linux Hosting

cP-1
 • 1 Tên Miền
 • 500 MB Dung lượng
 • 20GB/Tháng Băng Thông
 • 1 Database
cP-2
 • 4 Tên Miền
 • 1 GB Dung lượng
 • 40GB/Tháng Băng Thông
 • 10 Database
cP-3
 • 7 Tên Miền
 • 2 GB Dung lượng
 • 80GB/Tháng Băng Thông
 • Unlimited Database
cP-4
 • 20 Tên Miền
 • 5 GB Dung lượng
 • 200GB/Tháng Băng Thông
 • Unlimited Database
SSD Hosting 0
 • 500 MB Dung Lượng
 • 20 GB Băng Thông
 • 0 Addon Domain
 • 1 Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Email Address
SSD Hosting 1
 • 1 GB Dung Lượng
 • 40 GB Băng Thông
 • 1 Addon Domain
 • 1 Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Email Address
SSD Hosting 2
 • 1,5 GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • 2 Addon Domain
 • 6 Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Email Address
SSD Hosting 3

Miễn Phí Tên Miền .com hoặc .net

 • 2 GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Email Address
SSD Hosting 4
 • 3,5 GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Email Address
SSD Hosting 5
 • 5 GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Email Address
SSD Hosting 6
 • 7 GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Email Address
SSD Hosting 7
 • 40 GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Email Address