CloudLinux

CloudLinux

Hệ điều hành nền Unix thương mại hóa đầu tiên là CloudLinux,được thiết kế dành cho các nhà cung cấp Share Web Hosting (HP).Cloud Linux Thấu hiểu được các nguy cơ trên môi trường Share Hosting khi một trong các Hosting cùng Server sử dụng nhiều tài nguyên gây quá tải Máy Chủ và làm ảnh hưởng chung đến các Hosting khác.CloudLinux đã đưa ra một giải pháp công nghệ mới là LVE (Lightweight Virtual Environments) đã tạo ra một bước đột phá mới trong vấn đề quản lý tài nguyên máy chủ cũng như tài nguyên đối với từng tài khoản Hosting trên máy chủ đó.

CloudLinux giúp ngăn chặn hay hạn chế các Hosting sử dụng quá nhiều tài nguyên trên cùng một máy chủ.Ví dụ  như các Website có mật độ khách hàng online tăng đột biến hay các Hosting bị tấn công từ chối dịch vụ mạng gây ảnh hưởng chung đến hệ thống.

CloudLinux có thể chạy với Litespeed và cPanel. Đây được coi là bộ ba công nghệ tiên tiến.Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc lựa chọn Hosting để đặt website cho các webmaster.

Bình Luận

bình luận

Leave a Reply

Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799