Hiện nay, các đơn vị công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng môi trường trung tâm dữ liệu của họ từ các thành phần đơn lẻ. Các nhà quản trị của họ phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện các tác vụ cơ bản về tích hợp một cách thủ công chứ không thể tập trung vào các hoạt động mang tính chất chủ động và chiến lược hơn

Hiện thực hóa Điện toán Hợp nhất
Hiện nay, các đơn vị công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng môi trường trung tâm dữ liệu của họ từ các thành phần đơn lẻ. Các nhà quản trị của họ phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện các tác vụ cơ bản về tích hợp một cách thủ công chứ không thể tập trung vào các hoạt động mang tính chất chủ động và chiến lược hơn. Toàn ngành cũng đang dần dần từ bỏ những nền tảng cứng nhắc, không linh hoạt và hướng tới những môi trường ảo hóa, có mức độ linh hoạt và tích hợp cao  hơn.Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco (Cisco Unified Computing System™) là một nền tảng trung tâm dữ liệu thế hệ mới trong đó hợp nhất các chức năng điện toán, mạng, truy cập lưu trữ và ảo hóa vào trong một hệ thống tích hợp, được thiết kế để giúp hạ thấp tổng chi phí sở hữu (TCO) và nâng cao mức độ uyển chuyển trong hoạt động kinh doanh. Hệ thống này tích hợp một chuyển mạch mạng hợp nhất 10 Gigabit Ethernet có độ trễ thấp, không gây mất gói dữ liệu với các máy chủ ở cấp độ doanh nghiệp dựa trên kiến trúc x86. Hệ thống này là một nền tảng đa khung máy (multichassis), tích hợp, có khả năng mở rộng trong đó mọi tài nguyên đều thuộc về một miền quản lý hợp nhất (Hình 1).

Hình 1: Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco tích hợp các chức năng điện toán, mạng, lưu trữ và ảo hóa bên trong một thệ thống tích hợp

Được quản lý dưới dạng một hệ thống duy nhất dù có chứa một máy chủ hay hàng trăm máy chủ với hàng nghìn máy ảo, Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco tách biệt giữa quy mô và độ phức tạp. Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco tăng tốc
độ cung cấp dịch vụ mới một cách đơn giản, tin cậy và an toàn thông qua năng lực hỗ trợ cung cấp và chuyển đổi toàn diện dành cho cả hệ thống được ảo hóa và hệ thống không được ảo hóa.

Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco được thiết kế để đảm bảo:
•  TCO thấp hơn ở các cấp độ nền tảng, địa điểm và tổ chức
•  Năng suất làm việc của nhân viên và mức độ uyển chuyển trong hoạt động kinh doanh đều được nâng cao thông qua năng lực hỗ trợ cung cấp theo nhu cầu và hoạt động di động dành cho cả môi trường ảo hóa và môi trường không ảo hóa
•  Một hệ thống tích hợp, đồng nhất được quản lý, sửa chữa và kiểm thử như một thực thể thống nhất
•  Khả năng mở rộng thông qua một thiết kế dành cho hàng trăm máy chủ phân tán và hàng nghìn máy ảo, cùng với khả năng mở rộng băng thông I/O để đáp ứng nhu cầu
•  Các tiêu chuẩn ngành được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái đối tác là những công ty hàng đầu trong ngành

Những sáng tạo mang lại lợi ích kinh doanh
Từng lợi ích kinh doanh của Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco đều được hỗ trợ bởi một tập hợp đa dạng các sáng tạo kỹ thuật tham gia vào sản phẩm đầu tiên của tầm nhìn về Điện toán Hợp nhất của Cisco®.
•  Quản lý Hệ thống tích hợp: Chức năng quản lý được tích hợp một cách độc đáo vào trong tất cả các thành phần của hệ thống, cho phép toàn bộ giải pháp được quản lý dưới dạng một thực thể duy nhất thông qua ứng dụng quản lý Cisco UCS
Manager. Cisco UCS Manager cung cấp một Giao diện Quản lý Đồ họa (GUI) trực quan, một giao diện dòng lệnh (CLI) và một Giao diện Lập trình Mở (API) để quản lý tất cả các cấu hình và hoạt động của hệ thống. Cisco UCS Manager cho phép các nhà quản trị thiết bị lưu trữ, quản trị mạng và quản trị máy chủ cộng tác một cách dễ dàng trong việc định nghĩa các hồ sơ dịch vụ dành cho các ứng dụng.

•  Cung cấp theo nhu cầu với các hồ sơ dịch vụ: Cisco UCS Manager triển khai quản lý dựa trên vai trò và chính sách sử dụng các hồ sơ và khuôn mẫu dịch vụ.
Các chính sách cơ sở hạ tầng – như là cấp nguồn và làm mát, an ninh, danh tính, trạng thái phần cứng, kết nối mạng Ethernet và lưu trữ – cần thiết cho việc triển khai ứng dụng đều được đóng gói trong các hồ sơ dịch vụ. Kiến trúc này giúp nâng cao năng suất CNTT và mức độ linh hoạt của hoạt động kinh doanh. Giờ đây cơ sở hạ tầng có thể được cung cấp trong vòng vài phút thay vì vài ngày, chuyển trọng tâm của CNTT từ bảo dưỡng bảo trì sang các chương trình chiến lược.

•  Chuyển mạch hợp nhất: Công nghệ chuyển mạch hợp nhất của Cisco hạ thấp chi phí thông qua loại bỏ yêu cầu phải sử dụng nhiều bộ adapter, cáp và chuyển mạch dành cho các mạng LAN, SAN và mạng điện toán hiệu năng cao. Thiết bị mở
rộng chuyển mạch của hệ thống truyền tải tất cả các lưu lượng mạng đến chuyển mạch mẹ, nơi lưu lượng sẽ được xử lý và quản lý tập trung, giúp nâng cao hiệu năng và giảm số lượng đầu mối quản lý. Chuyển mạch hợp nhất này dựa trên một nền tảng 10-Gbps Ethernet có độ trễ thấp, không gây mất gói lưu lượng, hỗ trợ mô hình triển khai dưới dạng “kết nối một lần” trong đó các cấu hình I/O mới không còn đòi hỏi phải lắp đặt các adapter mới và đi lại cáp trên các rack máy và thiết bị chuyển mạch.

•  Hỗ trợ ảo hóa VN-Link: Công nghệ Cisco VN-Link mở rộng mạng đến với các máy ảo. Điều đó hỗ trợ một mô hình hoạt động nhất quán, dù là mạng được kết nối với các máy chủ vật lý hay với các máy ảo. Giờ đây mọi liên kết đều có thể được định cấu hình và quản lý tập trung mà không làm gia tăng thêm số lớp chuyển mạch trong các môi trường ảo hóa. Các cấu hình I/O và các chính sách mạng luôn đi theo các máy ảo, giúp nâng cao mức độ an ninh và hiệu suất trong khi vẫn hạ thấp được mức độ phức tạp.

•  Công nghệ Bộ nhớ Mở rộng của Cisco: Công nghệ này của Cisco cung cấp dung lượng bộ nhớ lớn gấp hai lần (384 GB) so với các máy chủ 2 socket truyền thống, qua đó nâng cao hiệu năng và dung lượng dành cho các tải công việc ảo hóa v�
các tải công việc xử lý khối lượng lớn có đòi hỏi khắt khe. Ngoài ra, công nghệ này còn cung cấp một bộ nhớ có hiệu quả chi phí cao hơn dành cho những tải công việc có đòi hỏi thấp hơn. Cisco còn cung cấp tới 512 GB bộ nhớ hiệu suất cao
Samsung 40 nm class DDR3 trong một máy chủ rack bốn socket, qua đó mở rộng phạm vi của Cisco UCS đến với một số lượng ứng dụng lớn hơn.

•  Hiệu năng đỉnh cao: Các bộ xử lý Intel® Xeon® 5500, 5600 và 7500 series điều chỉnh hiệu năng máy chủ một cách tự động và thông minh căn cứ theo nhu cầu của ứng dụng, giúp nâng cao hiệu năng khi cần thiết và đạt được mức tiết kiệm năng lượng rất lớn khi không có đòi hỏi cao về hiệu năng. Các thiết đặt chế độ hiệu năng và nguồn điện cũng có thể được các nhà quản trị tự thiết đặt cấu hình.

•  Hiệu suất năng lượng: Hệ thống được thiết kế để nâng cao hiệu suất năng lượng. Các bộ nguồn có hiệu suất tới 92% và các bộ xử lý Intel Xeon 5500, 5600 và 7500 series sử dụng các trạng thái nguồn thấp tự động để tương quan tốt hơn giữa mức độ tiêu thụ nguồn với các tải công việc. Thiết kế được đơn giản hóa của máy chủ phiến Cisco UCS B-Series giúp nâng cao hiệu suất luân chuyển của luồng khí mát cũng như giảm được số thành phần cần phải được cấp nguồn và làm mát tới 50% so với các môi trường máy chủ phiến thông thường; mức độ cắt giảm thành phần tương tự cũng có thể đạt được với các máy chủ Rack Cisco UCS C-Series. Ngoài ra, bộ nhớ hiệu suất cao Samsung 40 nm class DDR3 cũng đảm bảo một hiệu suất sử dụng năng lượng cao hơn.

Các Thành phần của Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco
•  Chuyển mạch Cisco UCS 6100 Series bao gồm một dòng sản phẩm chuyển mạch 10-Gbps Ethernet với năng lực xử lý ở tốc độ đường truyền, độ trễ thấp, không gây mất gói dữ liệu, giúp tập trung hóa môi trường I/O trong hệ thống. Cả phiên bản 1RU 20 cổng và phiên bản 2RU 40 cổng đều có các mô-đun mở rộng với khả năng cung cấp các kết nối Fibre Channel và 10 Gigabit Ethernet.
•  Khung máy chủ phiến Cisco UCS 5100 Series hỗ trợ tới 8 phiến máy chủ và hai thiết bị mở rộng chuyển mạch trong một khung máy có kích thước 6RU mà không cần thêm các mô-đun quản lý.
•  Thiết bị mở rộng chuyển mạch Cisco UCS 2100 Series đưa chuyển mạch hợp nhất vào trong khung máy chủ phiến, cung cấp tới 4 kết nối 10-Gbps giữa các máy chủ phiến và thiết bị chuyển mạch, giúp đơn giản hóa hoạt động chẩn đoán sự cố,
đi cáp và quản lý.
•  Máy chủ phiến Cisco UCS B-Series, được trang bị các bộ xử lý Intel Xeon 5500, 5600 và 7500 series, phù hợp với các nhu cầu ứng dụng và điều chỉnh mức độ tiêu thụ năng lượng một cách thông minh, đồng thời cung cấp năng lực ảo hóa hàng
đầu. Công nghệ mở rộng bộ nhớ độc đáo của Cisco nâng cao đáng kể dung lượng bộ nhớ, cải thiện hiệu năng và dung lượng dành cho các tải công việc ảo hóa và xử lý khối lượng dữ liệu lớn có đòi hỏi khắt khe. Ngoài ra, công nghệ này còn cung cấp các bộ nhớ có hiệu quả chi phí cao hơn dành cho các tải công việc có đòi hỏi thấp hơn.
•  Máy chủ Rack Cisco UCS C-Series được trang bị bộ xử lý Intel Xeon 5500, 5600 và 7500 series, giúp mở rộng những sáng tạo về điện toán hợp nhất đến với những thiết bị có kích thước theo tiêu chuẩn công nghiệp. Được thiết kế để hoạt động trong cả môi trường độc lập hay dưới dạng một thành phần của Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco, dòng máy chủ này kết hợp một chuyển mạch hợp nhất dựa trên tiêu chẩn, năng lực hỗ trợ ảo hóa Cisco VN-Link, và công nghệ Bộ nhớ Mở rộng của Cisco. Nó hỗ trợ một mô hình triển khai tăng dần với một lộ trình phát triển trong tương lai để trở thành môi trường điện toán hợp nhất.
•  Adapter mạng của Cisco UCS cung cấp nhiều tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng, bao gồm cả các adapter được tối ưu hóa dành cho ảo hóa, các adapter mạng hội tụ (CAN) dành cho truy cập vào chuyển mạch hợp nhất và tương
thích với các trình điều khiển (driver) hiện tại,
•  Adapter bus máy chủ Fibre Channel (HBA) và các adapter Ethernet hiệu năng cao.Cisco UCS Manager cung cấp các năng lực quản lý tập trung, tạo ra một miền quản lý hợp nhất và đóng vai trò của một hệ thần kinh trung ương của Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco.

Các dịch vụ điện toán hợp nhất của Cisco
Sử dụng một giao diện hợp nhất về các tài nguyên trung tâm dữ liệu, Cisco và các đối tác hàng đầu trong ngành của chúng tôi cung cấp các dịch vụ giúp tăng tốc độ chuyển đổi của bạn sang một kiến trúc điện toán hợp nhất.
Các dịch vụ điện toán hợp nhất của Cisco giúp bạn nhanh chóng triển khai các tài nguyên trung tâm dữ liệu của mình, đơn giản hóa các hoạt động thường xuyên, và tối ưu hóa cơ sở hạ  tầng của bạn để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kinh doanh. Để
tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ Trung tâm dữ liệu này và các dịch vụ khác của Cisco, vui lòng truy cập: http://www.cisco.com/go/unifiedcomputingservices.

Tại sao nên sử dụng giải pháp của Cisco?
Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco tiếp nối lịch sử sáng tạo lâu dài của Cisco trong việc cung cấp các hệ thống tích hợp để nâng cao kết quả kinh doanh dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp và sử dụng mạng như là một nền tảng. Những ví
dụ điển hình về những sáng tạo mới đây bao gồm điện thoại IP, chuyển mạch LAN, truyền thông hợp nhất và I/O hợp nhất. Cisco bắt đầu giai đoạn điện toán hợp nhất trong chiến lược Trung tâm Dữ liệu 3.0 của chúng tôi từ vài năm trước bằng cách thành lập một nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm về điện toán và ảo hóa để bắt đầu tích lũy kiến thức chuyên môn riêng của chúng tôi về mạng và lưu trữ. Kết quả là, Cisco đã cung cấp các công nghệ nền tảng, bao gồm cả dòng chuyển mạch Cisco Nexus®, hỗ trợ chuyển mạch hợp nhất và ảo hóa máy chủ. Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco hoàn tất giai đoạn này, mang lại những sáng tạo về kiến trúc, công nghệ, quan hệ đối tác và dịch vụ. Cisco đã khẳng định vị thế của mình để hiện thực hóa sáng tạo này thông qua ứng dụng một khuynh hướng hệ thống về điện toán trong đó hợp nhất trí tuệ và khả năng mở rộng của mạng với các chip ASIC sáng tạo, quản lý tích hợp và các thành phần điện toán tiêu chuẩn.

Hỗ trợ 24/7 1900.2031
Kinh doanh Hà Nội (024) 9999 6699
Kinh doanh TP HCM (028) 9999 9799